چگونگی عمل دستگاه کاویتاسون یا کویتیشن در درمان سلولیت

کاويتاسون ( (cavitation
آخرين تکنولوژي که اخير به بازار ارائه شده و نقش بسيار قابل ملاحظه اي در درمان سلوليت دارد سيستم هاي کاويتاسون هستند. کاويتاسون يعني حفره زايي.
کاويتاسون يا حفره زايي اصطلاحي است که به پديده تشکيلحباب در سيالات، تحت شرايط خاص گفته مي شود. بدين ترتيب که ، بر اساس قانون برنولي، در محلهايي نظير؛ پشت پروانه کشتي ها و محل تنگ و گشاد شدگي لوله ها و شير آلات ، که سيالات بطور ناگهاني و سريع دچار حرکت متلاطم و مغشوش با سرعت بالا مي شوند، فشار در نقاطي از سيال بصورت لحظه اي کاهش مي يابد و موجب تبخير سيال در آن نقاط مي شود. بخار حاصل از تبخير، موجب شکل گيري حباب هاي کوچک در داخل سيال مي شود ( پديده کاويتاسون يا حفره زايي) .
حباب حاوي بخار (گاز) است بنابراين در لحظه بعدي که حالت کم فشار از بين مي رود، بر اساس قوانين فيزيکي گازها، بخار داخل حباب تحت فشار بالاي اطراف خود متراکم شده و دماي آن نيز به شدت افزايش مي يابد و در نهايت تحت فشار بالا، مانند يک بمب صوتي-حرارتي بسيار کوچک، منفجر مي شود.
بد نيست بدانيد که دماي بخار داخل حباب هاي حاصل از پديده کاويتاسون، در پشت پروانه کشتي، ممکن است تحت فشار محيط به بيشتر از 1000 درجه سانتي گراد و فشار آنها به ده هزار ميلي متر جيوه نيز برسد. البته اندازه حباب هاي کاويتاسون بسيار کوچک بوده و حتي بعضا با چشم غير مسلح قابل مشاهده نيستند و چرخه عمر يک حباب کمتر از يک ثانيه است. لذا با و جود قدرت تخريبي فوق العاده بالاي آنها تخريب آنها هم بسيار کوچک و ميکروسکوپي است ولي به هر حال، چون تعداد آنها زياد است در درازمدت موجب تخريب پروانه کشتي مي شوند.
پديده کاويتاسون اولين بار در آخر قرن نوزده ميلادي توسط لرد ريلي، در حاليکه او از بين رفتن يک حباب در يک سيال را مشاهده مي کرد، مورد توجه و مطالعه قرار گرفت.
اين پديده ابتدا به عنوان يک عامل آسيب زا به پروانه کشتي ها و پمپ ها شناسايي شد ولي در دهه هاي بعدي کاربرد هاي فراواني در صنايع مختلف از جمله صنايع پزشکي پيدا کرد و اخيرا با پايه اي علمي و اثري قابل ملاحظه در حوزه پوست و زيبايي براي درمان سلوليت ارائه شد.

چگونه کويتيشن در درمان سلوليت بکار گرفته شده است؟
تا اينجاي بحث دانستيم ، هر عاملي که موجب حرکت هاي سريع و ناگهاني در يک سيال شود مي تواند موجب ايجاد نقاط کم فشار و بروز پديده کاويتاسون در آن شود.
از طرفي مي دانيم که موج صوتي مجموعه اي از تکانهاي سريع و متوالي است که بوسيله تکانهاي مکانيکي توليد مي شود و باعث تکانهاي مکانيکي در اجسام اطراف خود مي شود و بوسيله تکانهاي مکانيکي منتقل مي شود و تا عمق سه الي پنج سانتيمتر در بافت هاي بدن نفوذ مي کند و مي دانيم که بخش زيادي از بافت هاي بدن را آب ( يک سيال) تشکيل مي دهد.

با توجه به مفاد فوق
اگر موج صوتي با شدت بالا از بافت هاي بدن عبور کند تکانهاي سريع موج صوتي باعث حرکت هاي سريع و ناگهاني در آب بافت هاي بدن شده و موجب ايجاد نقاط کم فشار و پر فشار و بروز پديده کاويتاسون در آنها خواهد شد.