اثبات طب‌سوزنی برای کمک به کاهش وزن

در طب‌سوزني لاغري اغلب پرسيده مي‌شود که آيا از نظر علمي معتبر است که ميليون‌ها نفر از اثرات طب‌سوزني براي کاهش وزن بهره‌مند مي‌شوند. با اين حال، در چاپ نشريه چاقي ماه مي 2012، محققان اعلام کردند که کاهش وزن مي‌تواند بدون عوارض جانبي داروهاي ضد چاقي، با استفاده از طب سنتي چيني انجام شود. طب‌سوزني و طب گياهي چيني دو جزء اصلي طب سنتي چيني مي‌باشند. نتايج اوليه تحقيقات؛ تغيير در وزن بدن، تغيير در شاخص توده بدن (BMI)، تغيير در دور کمر و دور باسن و تغيير در درصد چربي بدن در نتايج اين تحقيقات را شامل شد. همچنين نشان داد که آزمايشات طب‌سوزني منافع بيشتري از تغييرات شيوه زندگي و اثر دارويي دارد. اغلب افرادي که به کلينيک طب‌سوزني مراجعه مي‌کنند اغلب سؤال مي‌کنند که چه مزايايي طب‌سوزني لاغري پس از گذشت مدت طولاني دارد. محققان در حال حاضر تأييد مي‌کنند که برگشت اضافه وزن در گروه شاهد (کنترل) نسبت به گروه‌هاي درمان با طب‌سوزني و طب دارويي چيني شايع‌تر است.
طب سنتي چيني (TCM) يک سيستم درماني است که هدف آن بازگرداندن بدن به سلامتي و درمان هر علل اصولي عدم تعادلي که ممکن است باعث مشکلات وزن در مرحله اول شود را شامل مي‌شود. به اين دليل تعجب‌آور نيست که تحقيقات نشان داده است که کاهش وزن ناشي از طب‌سوزني سودمند براي مدت طولاني‌تر است.
هر گونه عوارض جانبي از طب‌سوزني و طب گياهي چيني زماني‌که مقايسه با داروهاي مدرن مي‌شود ناچيز است. طب‌سوزني و طب دارويي چيني براي بيش از 2000 سال براي کاهش وزن استفاده شده است. نويسندگان اين پژوهش نتيجه‌گيري کردند که « استفاده ترکيبي از اصول غربي تحقيقات علمي و رويکرد جامع طب چيني ممکن است يک بعد جديد حياتي در پيشگيري از بيماري‌هاي مزمن مانند چاقي و ديابت فراهم کند».