بعد ازلیپوماتیک چه می شود

آنچه مهم است آنکه بايد بدانيد نتيجه نهايي ليپوماتيک تا ? ماه بعد از عمل مشخص خواهد شد و اين مدت زماني است که لازم است تا ورم ، کبودي و جمع شدن پوست اتفاق بيفتد. دريک ليپوماتيک ساکشن موفق تورم و کبودي بعد از ? روز اتفاق ميفتد و بعد از حدود دو هفته کم مي شود و حدود يک ماه طول مي کشد بدن بعد از ليپوماتيک به حالت تقريبا طبيعي برسد.
حدود ? ماه بعد از ليپوماتيک نتيجه واقعي عمل ديده مي شود.ممکن است مناطقي به صورت سفت شده ديده شود که امري طبيعي مي باشد که در صورت ماساژ طي ?.? ماه و در غير اينصورت طي ? ماه از بين مي رود. ماساژ دادن هيچ تاثيري روي نتيجه نهايي عمل ليپوماتيک ندارد.
بيماران روز بعد از ليپوماتيک مي توانند کارهاي شخصي خود را انجام دهند و بعد يک هفته مي توانند ورزش کنند.
هرچند هر وقت مايل باشند مي توانند به سر کار بروند.