دستگاه کرایولیپولیز

کرايو ليپوليز دستگاهي است که براي زدودن سلول چربي از بدن استفاده مي‌شود. توسط اين دستگاه، سلول‌هاي چربي بوسيله سرما از بين مي‌روند و به همين دليل بدون بازگشت است. مقاومت سلول هاي چربي در برابر سرما کمتر از سلول هاي بافت همبند و پوست مي باشد بنابراين مي توان بطور انتخابي درجه حرارتي انتخاب کرد که بتواند سلول هاي چربي را از بين برده و آسيبي به ساير سلول ها وارد نشود.
اين روش از سال ???? بر روي انسان بصورت موفقيت آميز آزمايش و به عنوان روش جايگزين بدون جراحي براي ازبين رفتن سلول چربي پيشنهاد مي‌شود. کرايو ليپوليز با سرماي زير صفر و مکش بافت را تحت تاثير قرار مي دهد و قسمتي که قرار است سلول‌هاي چربي‌اش ازبين رود به داخل محفظه مکنده دستگاه کشيده شده وبه مدت ?? دقيقه در اين محفظه مکشي قرارمي گيرد. سلول هاي چربي در حرارت کمتر از 10+ کريستاليزه مي شوند ولي براي تسريع در فرايند سرد شدن بافت اين حرارت به زير صفر رسانده مي شود. با اين وجود برودت کمتر از 6- مي تواند به سلو ل هاي پوست آسيب رسانده و نکروز پوستي بدهد. حداقل زمان لازم براي کريستاليزه شدن سلول هاي چربي 30 دقيقه مي باشد ولي بر اساس ضخامت لايه چربي اين زمان را تا يک ساعت نيز مي توان افزايش داد.
حين درمان براي جلوگيري از مقاومت بافت چربي در برابر سرما بافت گرم شده و دوباره سرد مي شود. مکانيسم مقاومت در برابر سرما شبيه خانه يخي اسکيمو ها مي باشد که ديوار يخي مانع از نفوذ سرما به فضاي داخل شده و درون خانه علارغم سرماي شديد بيرون گرم مي باشد. کرايو ليپوليز وکيوم دار براي ازبين بردن سلولهاي چربي بسيار موثر و همراه با عوارض حداقل است. براي جلوگيري از آسيب به اپيدرم از پدهاي ضديخ استفاده مي شود که بين پروب دستگاه و پوست قرار مي گيرد. اين پدها با آب ، پلي اتيلن گليکول، هيدروکسيل سلولز و اسانس آغشته شده اند و از اپيدرم پوست در برابر سرما محافظت مي کنند.
تعداد جلسات کرايو بر اساس ضخامت لايه چربي و اضافه وزن بيمار متفاوت مي باشد. نگرش اوليه در مورد تعداد جلسات کرايو ليپوليز يک يا دو جلسه درمان بود ولي اين يک تصور نادرست بود. پروتکل هاي درماني جديد 3 جلسه درمان براي هر 10 کيلوگرم اضافه وزن مي باشد و بيشتر از اين ميزان اضافه وزن به ازاء هر 1 تا5 کيلو 1 جلسه بر تعداد جلسات اضافه مي شود.مثلا فردي که 14 کيلوگرم اضافه وزن دارد تعداد کل جلسات 4 نوبت مي باشد. فاصله بين جلسات براي دستگاه هاي واکيوم دار يک ماه و براي هندپيس هاي مسطح وصفحه اي بين 2 تا 6 هفته مي باشد. در هندپيس هاي واکيوم دار بدليل مکش بافت بدرون دستگاه سطح تماس بافت با هندپيس افزايش يافته و سرما بطور موثري به بافت انتقال مي يابد.
در واقع کرايوليپوليز يک فرآيند حذف سلولهاي چربي بدون صدمه به پوست و ساير بافتهاي بدن است. سلولهاي چربي سرماديده دستخوش پديده آپپتوزيس مي گردند. در واقع آپپتوزيس مرگ برنامه ريزي شده سلول چربي است که ضخامت لايه چربي به طور موثري کاهش مي يابد. سلولهاي چربي مرده شکسته شده و حداکثرطي 2 ماه تخليه ميگردد و باعث لاغري و کاهش سايزشده و پوست بدن نيز زمان کافي دارد تا خودش را جمع کند و کمتر دچار شلي و افتادگي شود. کرايوليپوليز روشي ايمن و بدون عارضه بوده و تحمل آن براي بيماران راحت مي باشد. منطقه تحت درمان ممکن است قرمز شده و گاهي اين قرمزي چندين دقيقه و يا حتي چندين ساعت طول مي کشد. بعضي بيماران اندکي درد را در طول درمان تجربه کرده ولي اين درد در زمان کوتاهي فروکش مي کند. اين روش جديدترين و بي عارضه ترين درمان جاقي موضعي در ناحيه شکم، پهلو ها ،پشت و زير باسن مي باشد.
سلولهاي چربي تخريب شده (ليپوليز شده ) چگونه دفع مي شوند؟
سلولهاي چربي بعد از تخريب طي يک فرآيند سه ماهه از طريق کيسه صفرا به داخل روده وارد شده و دفع ميگردند و به دليل دفع تدريجي هيچ گونه عارضه اي ايجاد نمي کنند و فقط باعث افزايش خفيف چربي خون طي اين مدت ميگردد.