روش سوزاندن چربی های شکم و کنار پهلو در چند هفته

خواستن توانستن است . اگر واقعا ميخواهيد از شر چربي هاي شکم و چربي هاي پهلوها راحت شويد بايد سختي بکشيد اما اين سختي فقط  به مدت ? هفته خواهد بود پس از آن از داشتن شکم کتابي بدون گوشتهاي نفرت انگيز پهلوها به خود افتخار ميکنيد . براي آب کردن شکم نه قرصي وجود دارد نه دعايي و نه جادويي . اگر هر سه کاري را که ميگوييم انجام دهيم به خواسته ي خود مي رسيد يعني لاغري شکم و پهلو و گرنه خير.

شرط اول برنامه غذايي :
سرخ کردني و روغن را به مدت ? هفته فراموش کنيد. از هر نوع مواد قندي مصنوعي مثل آب نبات، قند و شکلات پرهيز کنيد. مصرف مواد نشاسته اي مثل نان، برنج، سيب زميني و… را در حد توان به حداقل رسانده و مصرف آب را به حداکثر برسانيد. هنگام گرسنگي سعي کنيد بيشتر از ميوه و سبزيجات استفاده کنيد.

شرط دوم انجام دادن ورزش هاي هوازي :
ورزشهاي هوازي اثرات بسيار مفيدي در سلامت قلب و عروق دارند وهمچنين باعث از بين بردن چربي هاي بدن مي شوند. ما در اين برنامه ? هفته اي بيشتر نيازمند اثرات چربي سوزي آنها هستيم. در اين ? هفته کافي است شما حداقل هفته اي ? روز به مدت يک ساعت ورزش هاي هوازي انجام دهيد. اگر در ابتداي کار روزي يک ساعت برايتان دشوار است از روزي ?? دقيقه شروع کنيد و هر يک تا دو روز يکبار مقدار آن را ? تا ?? دقيقه افزايش دهيد تا به روزي يک ساعت برسيد. از تمام ورزش هاي هوازي به منظور چربي سوزي در اين برنامه ? هفته اي مي توان استفاده کرد ،اما ورزش هايي که کارايي بهتري براي چربي سوزي شما دارد عبارتند از : پياده روي خيلي تند، دويدن آرام،تردميل و دوچرخه ثابت.

شرط سوم تمرينات شکم :

هدف اين قسمت از برنامه اين است که عضلات شکم شما فرم زيبايي بگيرند و قوام آنها افزايش يابد. بنابراين وقتي چربي هاي شکم شما (توسط رژيم غذايي وبرنامه ورزشي هوازي) آب شدند، عضلات زير آنها فرم يافته و زيبا مي شوند و اين همان چيزي است که بنام عضلات ? تکه اي شکم ناميده مبشود.پس براي قوام گرفتن و زيبا کردن عضلات شکم هفته اي ? نوبت و در هر نوبت تمرينات زير را انجام دهيد :

الف -بالا آوردن پاها در حالت خوابيده :
در حالت خوابيده به پشت پاهايتان را به صورت مستقيم بالا بياوريد تا حدي که استخوان باسن از زمين بلند شود. سپس به آرامي پاها را به موقعيت اول برگردانيد. اين حرکت را نيز هر جلسه ? نوبت و در هر نوبت حداقل ?? تکرار انجام دهيد.

ب _انجام حرکت ورزشي دراز و نشست :
روي زمين به پشت دراز بکشيد در حاليکه دست هايتان پشت سر است، از کمر خم شده و تا حدي بالا بياييد که آرنج تان به زانوهايتان که خم هستند بخورند. اين حرکت را هر جلسه ? نوبت و در هر نوبت حداقل ?? تکرار انجام دهيد.

ج _انجام حرکت ورزشي پا دوچرخه :
روي زمين دراز بکشيد، دست ها پشت سر، زانو خم و ساق موازي با سطح زمين باشد. سپس حرکاتي شبيه به دوچرخه سواري را در هوا با پاها انجام دهيد. اين حرکت را نيز هر جلسه ? نوبت و هر نوبت ? دقيقه انجام دهيد.
5nafar.blogfa.com