لیپوماتیک از دروغ تا واقعیت

اين روزها توسط مراجعين بسياري راجع به ليپوماتيک مورد سوال قرار مي گيرم . هر روز هم بيماران عارضه پيدا کرده (خون ريزي،آب آوردن زير پوست (سروما)و پستي و بلندي و افتادگي )يا مايوس بيشتر ي از اين روش را در مطب ويزيت مي کنم. بازهم داستان اغراق و دروغ گريبان يک روش را گرفته است و تيشه به ريشه آن زده است. توضيحات زير سعي در آشنايي شما با واقعيتها ، نقاط قوت و ضعف اين روش دارد.
ليپوماتيک در واقع نوع PAL يا POWER ASSISTED LIPOSUCTION يا ليپوساکشن به ياري قدرت کمکي است به اين معني که چون جراح در طي عمل ليپوساکشن عادي (مکانيکي) به علت حرکات زياد دست خسته مي شود از يک موتور براي حرکت دادن نوک ميله ليپوساکشن استفاده مي کنيم يعني اين موتور حرکات دست و خستگي جراح را کم مي کند.
PALها را مي توان به دو دسته تقسيم کرد:
1-انواعي که با فشار باد کار مي کنند (نوع پنوماتيک) که انواع قديمي تر هستند. ليپوماتيک از همين نوع است. اشکال اين نوع صدا و لرزش زياد آن است.
2-انواعي که با موتور الکتريکي کار مي کنند که اکثر انواع جديد از اين نوع هستند.اما در حد اطلاعات من دستگاههاي معروف مثل vibrasat که با اين مکانيسم کار مي کنند در ايران وجود ندارند.
چنانکه مي بينيم ليپوماتيک يک تکنولوژي ساده و قديمي است که با اسمي جديد معرفي شده است اما هرچند اين اسم جديد ممکن است براي مخاطب عام جذابيت داشته باشد. اما براي متخصصين جراحي زيبايي که در مورد آن تجربه دارند هيچ جذابيتي ندارد به همين دليل است که تعداد اين دستگاه در ايران زياد نيست عليرغم آنکه دستگاه نسبتا ارزاني است (40 هزار دلار) و اگر نام انگليسي آن را lipomatic در اينترنت جستجو کنيد مي بينيد به جز چند کلينيک دور افتاده در تايلند ، کشورهاي عربي و کلمبيا هيچ مرکز معتبري در کشورهاي پيشرفته اين روش را تبليغ نمي کند ( براي مقايسه همين جستجو را با کلمه smartlipo mpx انجام دهيد و نتايج را ببينيد).
جالب است که بدانيد اولين ليپوساکشن دنيا هم بوسيله يک PAl در سال 1974 توسط دکتر فيشر انجام شده است
اين روزها پيامک ها، تبليغات زياد مجله اي يا ايميل هاي بسياري با مضمون ليپوماتيک که به شدت آکنده از دروغ هستند دريافت مي کنم