توصیه های غذایی پس از انجام کرایولیپولیز چیست؟

همانطور که ميدانيد چربيهاي فريز شده پس از تجزيه شدن درکبد بايد از طريق مدفوع از بدن فرد خارج شوند پس نتيجه آن ميشود که از خوردن غذاها ونيز داروهايي که منجربه ايجاد نفخ هاي شکمي ويبوست مزاج ميشود بشدت پرهيز شود چون اينگونه مواد خورده شده باعث اختلال شديد در اجابت مزاج بيماران شده ودرنتيجه زمان ترانزيت مواد مدفوعي را از 48ساعت به چندين روز ميرساند که اين امر باعث ايجاد مسئله ناخوشايندي ميشود تحت عنوان افزايش بازجذب مواد غذايي والبته قابل جذب در روده هاي بيماران که چون يکي از اين موادي که در دستگاه گوارش فرد به وفور يافت ميشود همين اسيد چرب وگليسرول ميباشد که در اثر تجزيه چربيهاي فريز شده در کبد بيماران وارد سيستم گوارشي فرد شده است پس در اثر وارد آمدن يبوست به دستگاه گوارش بيماران درحقيقت روده ها اين زمان کافي را دارند تا دوباره اين چربيهاي فريز شده را بازجذب نمايند وبيماران با اين شکايت مراجعه ميکنند که چرا لاغري موضعي پيدا کردند ولي وزن ايشان کم نشده است پس با کمي انديشه پيرامون اين مسئله پي ميبريم که چربيهاي فريز شده از بدن فرد خارج نشده اند بلکه از نقطه اي از بدن فرد به نقطه اي ديگر نقل مکان کرده اند که اتفاقا اين اتفاق ناخوشايندي ميتواند باشد چون در اثر اين رويداد فرم بدن بيماران کلا به هم ميريزد چون با اين وضعيت تقارن بدن از دست رفته است مثلا بيماري مراجعه کرده براي لاغري پهلوها وبدنبال کرايوليپوليز پهلويش بخوبي لاغر شده ولي بعد از کرايوليپوليز باسنش بشدت بزرگ شده است که با کمي فکر کردن ميتوانيم علتش را پيدا کنيم پس در انتها بايد به بيماران تذکر جدي بدهيم که از خوردن غذاها وداروهايي که باعث ايجاد يبوست ميشوند به شدت پرهيز نمايند . عوارض کرايوليپوليز