جدیدترین روش لاغری موضعی (بدون عمل جراحی)

کرايوليپوليز چيست؟
کرايوليپوليز از جمله پيشرفته ترين و جديدترين روش غير تهاجمي در رسيدن به لاغري موضعي است که به صورت قابل تأثير چربي و سلولهاي چربي را در محل مورد نظر از بين مي برد. اين سلولهاي چربي (آديپوسيت ها) خيلي به سرما حساس هستند، اما بافت هاي مجاور آنها مانند ‌ملانوسيت ها، عروق خوني، اعصاب محيطي و فيبروسيت ها به سرما به ميزان کمتر حساس هستند. اين ويژگي در کرايوليپوليز منجر به از بين رفتن چربي، بدون تخريب بافت هاي مجاور مي گردد. در کرايوليپوليز سلولهاي چربي در معرض سرما قرار گرفته، تحت پديده آپپتوزيس قرار مي‌گيرند. در حقيقت پديده آپپوزيس، مرگ برنامه‌ريزي شده سلولهاي چربي مي باشد که باعث شکستن سلول هاي چربي مي گردد و سپس اين سلول ها جذب مايع لنفاوي گرديده و حداکثر طي زمان دو ماه تخليه چربي صورت ميگيرد.‌ بنابراين طي کرايوليپوليز لاغري و کاهش سايز ايجاد مي شود و در اين مدت پوست بدن زمان کافي براي جمع شدن دارد و به ميزان کمتري پوست شل و افتادگي مي گردد.
روش هاي مکمل کرايوليپوليز کدامند؟
پيشنهاد همه متخصصين جهت گرفتن نتيجه بهتر از کرايوليپوليز انجام حرکات ورزشي پس از استفاده از دستگاه است. حرکات ورزشي منجر به دفع ميزان بيشتري از چربي هاي آزاد شده طي کرايوليپوليز مي گردد. ولي هر ورزشي نتيجه مطلوب را ايجاد نمي کند. بر حسب موضعي که کرايوليپوليز روي آن انجام شده، برنامه ورزشي خاصي انجام مي شود. لازم است برنامه ورزشي زير نظر متخصص ورزش انجام شود تا کاهش سايز مطلوب پس از کرايوليپوليز حاصل شود.
طي کرايوليپوليز در اثر مرگ سلولهاي چربي، مواد زايد به ميزان زياد در خون آزاد مي شود. دفع اين مواد از بدن به وسيله کليه ها انجام مي شود. براي افزايش سرعت و کاهش فشار روي کليه ها کاربرد دستگاه الکتروليز (Body Detox) بعد کرايوليپوليز پيشنهاد مي شود.
کانديداي مناسب براي انجام کرايوليپوليز چه کساني مي باشند؟
کرايوليپوليز روي چربي هاي موضعي انجام مي گردد و کساني که چاق با اضافه وزن زياد و داراي چربي هاي عمومي زياد هستند کانديداي مناسبي نمي باشند. اين گونه افراد بعد از کم کردن وزن با رژيم غذايي و ورزش مي توانند از کرايوليپوليز استفاده کنند. همينطور افرادي که مشکلات کبدي مثل کبد چرب دارند و يا آنزيم هاي کبدي بالا دارند نيز نمي توانند از روش کرايوليپوليز بهره ببرند.
براي انجام کرايوليپوليز به چند جلسه نياز است؟
تعداد جلسات کرايوليپوليز در انسان هاي مختلف متفاوت است اما در اکثر موارد جهت هر ناحيه و موضع و با توجه به قطر لايه چربي به ? تا ? جلسه کرايوليپوليز نياز است و مدت زمان مطلوب بين جلسات کرايوليپوليز ?? تا ?? روز است.