پیشگیری از چاقی شکمی با سرپا ماندن

آيا مي دانستيد سرپابودن شما مي تواند به لاغري شکم شما کمک کند و باعث تناسب اندام شما شود ايستادن و سرپاماندن تاثير زيادي در پيشگيري از چاقي بدن دارد
طبق مطالعه اخير پژوهشگران، افرادي که حداقل يک چهارم از روز سرپا هستند کمتر در معرض چاقي قرار دارند.
محققان دانشگاه تکزاس و دانشگاه جورجيا دريافتند که در بين مردان، ايستادن به مدت يک چهارم روز با ?? درصد کاهش احتمال چاقي مرتبط است. ايستادن نيمي از زمان با ?? درصد کاهش احتمال چاقي در ارتباط است. اما ايستادن بيش از سه چهارم زمان با کاهش خطر چاقي مرتبط نيست.
در زنان، ايستادن به مدت يک چهارم، نيم و سه چهارم زمان به ترتيب با ??، ?? و ?? درصد کاهش احتمال چاقي شکمي در ارتباط است.
در اين پژوهش، هيچ رابطه ايي بين ايستادن و سندروم متابوليک در بين زنان و مردان مشخص نشد.
در اين مطالعه، تيم پژوهش به سرپرستي دکتر «کرم شاوال»، اطلاعات بيش از ???? فرد بزرگسال را مورد تحليل و بررسي قرار دادند. آنها در اين بررسي، عادات ايستادن فرد را در رابطه با چاقي اندازه گيري کرده و ريسک متابوليک را مورد ارزيابي قرار دادند.
محققان در اين مطالعه، فعاليت بدني را هم در کنار ايستادن مورد مطالعه قرار دادند. آنها دريافتند افرادي که دستورالعمل فعاليت بدني (??? دقيقه فعاليت بدني ملايم يا ?? دقيقه فعاليت شديد) را نيز در اين مطالعه پيروي کرده بودند، کاهش قابل توجهي در احتمال بروز چاقي در آنها مشاهده شد.
منبع: دکتر سلام