رادیو فرکانسی سه قطبی

دياتر مولوژي تکنولوژي نويني با RF براي درمان چروک ها و افتادگي و شلي پوست با انتشار امواج کوتاه است که فرکانس آن کم و بيش افزايش مي يابد.پارامتر مهم ديگر اين سيستم ها تعداد قطب هاست. بر اين اساس دستگاههاي راديوفرکانسي تک قطبي، دوقطبي، سه قطبي و .... وجود دارد.

- هر چه تعداد قطب ها بيشتر باشد، انرژي بهتر تقسيم مي شود. عمق نفوذ امواج هم نقش مهمي بازي مي کند انرژي جنبشي امواج راديويي در پوست به انرژي گرمايي تبديل مي شود و بافت ها را گرم مي کند. هدف گرم کردن اعماق پوست بدون سوزش سطح پوست است.
در دراز مدت گرماي درون پوست باعث تحريک فيبروبلاست ها در لايه مياني پوست (درم) و توليد فيبرهاي الاستين و کلاژن مي شود. همزمان گرما باعث واکنش فيبرهاي کلاژني که از قبل وجود داشته اند، هم مي شود. اثر اين واکنش فوري، قابل مشاهده و فوق العاده است بقيه واکنش ها با گذشت زمان ايجاد مي گردد.


مزاياي RF
- راديوفرکانسي تهاجمي نيست.
- توليد گرما با اندکي قرمزشدگي يا اريتم همراه است که به مدت چند دقيقه و نهايتاً نيم ساعت است.
- خطر ها پيرپيگمانتاسيون ندارد.
- براي انواع تيپ پوستي مناسب است.