با چه درجه ای در کرایولیپولیز به نتایج بالا دست می یابیم؟

بر خلاف تصور برخي از متخصصين زيبايي و پزشکان در کشور مان اتفاق کريستا له شدن تري گليسيريد ها در دماي زير 7+ اتفاق مي افتد پس لزوما رسيدن دما به زير صفر درجه منجر به نتايج بهتري نمي گردد. در اين خصوص با مطاله سايت FDA (انجمن غذا و داروي آمريکا) و حدود 2000 مقاله نشر به زبان فرانسوي توسط متخصصين زيبايي فرانسوي و نتايج قبل وبعد از عمل کرايوليپوليز مي توان به صحت ادعاي فوق الذکر دست يافت.
ضمن آنکه مراجعه به مقالات دانشگاه جان هابکينز آمريکا بعنوان يکي از بهترين دانشگاههاي علوم پزشکي جهان نيز گواه همين مدعاست.

مزاياي روش کرايوليپوليز چيست؟
1- در کرايوليپوليز تعداد سلولهاي چربي کم مي شود نه حجم آنها!
2- با يک بار کرايوليپوليز بين 4 تا 12 سانتي متر سايز کم خواهيم کرد.
3- حتي در کبد هاي چرب با گريد پايين مي توان کرايوليپوليز کرد.
4-کرايوليپوليز روشي بي خطر و بدون عارضه (در صورت استفاده از دستگا ههاي کرايوليپوليز استاندارد)مي باشد.