تنگ کردن واژن

در خانمها بعد از رابطه جنسي زياد و يا زايمان طبيعي مجراي جنسي يا واژن تغيير اندازه مي دهد و اصطلاحا مي گويند واژن گشاد شده. اين مورد گاه سبب لذت نبردن خود شخص و شريک جنسي مي شود. براي اصلاح گشادي واژن هم عمل جراحي هست و هم تست ات ورزشي. ادامه اين مقاله پاتوق ???? به افراد بالاي ?? سال توصيه مي شود
عمل تنگ کردن واژن يا پرينورافي
عمل تنگ کردن واژن (با نام علمي رکتوسل پرينورافي) ديواره پشتي واژن به نزديک شده و در قسمت بيروني واژن عمل ترميم و زيبا يي انجام مي شود . اين عمل مي تواند بلافاصله بعد از زايمان طبيعي انجام شود پزشک با چند بخيه واژن را تنگ تر مي نمايد .
دستگاه توليد مثل زنان
در اينآموزش اگر واژن بيش از ميزان تنگ شود عمل دخول به سختي و همراه با درد انجام خواهد شد که به گزارش مجله پاتوق ???? اين مسئله با کم شدن ميل جنسي که بعد از زايمان در اکثر خانمها اتفاق ميافتد مزيد بر علت شده سردي زوجين به يکديگر را سبب خواهد شد.
تنگ کردن واژن بدون عمل جراحي
تست ات کيگل باعث تقويت عضلات پاييني لگن خاصره و ماهيچه هايي که در زمان زايمان کشيده شده اند خواهد شد .اين تست ات حتي به لذت بيشتر جنسي ( ارگاسم شديدتر ) منجر خواهد شد چراکه باعث قوي‌تر شدن و بيشتر انعطاف پذير شدن ماهيچه ها خواهد گرديد. اين تست ات کيسه مثانه را نيز سفت‌تر خواهند کرد که درنتيجه شما ديگر چکه هاي ادراري نخواهيد داشت. نکته اينجاست که به هر حال اين تست خود واژن را تنگ نخواهد کرد بلکه در واقع ماهيچه هاي ورودي دهانه واژن را تنگ‌تر خواهند کرد.
در اين روش مشابه نگه داشتن ادرار، واژن را جمع کرده و بعد از ??ثانيه دوباره ريلکس ميکنيد اين کار را هر روز ?دفعه و هر دفعه ?? تا ?? بار تکرار ميکنيد.
در زمان ادرار ،بدون مصرف از دست ماهيچه هايتان را جمع بکنيد تا جايي که جلوي ادرار را به مدت ? ثانيه بگيريد بعد دوباره رها بکنيد تا ادرار جاري شود. تست ات کيگل بر روي ماهيچه هاي بخش پاييني لگن خاصره فشار وارد کرده و آنها را آزمايش مي دهد.
(در حالت بدون ادرار و طبيعي ) اگر مي خواهيد که چک بکنيد تا مطمئن شويد که به ماهيچه به درستي فشار مي‌آوريد ، مي توانيد يک يا دو انگشت تميز را داخل واژن بکنيد بعد شروع به سفت کردن ماهيچه نماييد. اگر حس کرديد که به انگشتتان فشار وارد مي‌شود حتي به اندازه بسيار کم ، معين مي‌شود که شما در مسير درستي حرکت مي‌کنيد.
تنگي واژن با وزنه مخروط واژن
مخروط واژن به گزارش مجله پاتوق ???? جسم نسبتا وزن دار است و در اندازه هاي پنبه هاي زمان قائدگي، که با وارد کردن آن داخل واژن بايد سعي بکنيد که آن را نگاه داريد.افزايش وزن اين اجسام به مرور باعث قوي تر شدن ماهيچه هاي واژن مي‌گردد. ابتدا از وزنه سبک شروع خواهد شد دوبار در روز به مدت ?? دقيقه به ماهيچه هاي واژن فشار وارد مي‌گردد. زماني که خود را در مراقبت وزنه توانا ديديد وزن وزنه را ارتقا دهيد .