مزایای روش کرایولیپولیز چیست؟

1- در کرايوليپوليز تعداد سلولهاي چربي کم مي شود نه حجم آنها!
2- با يک بار کرايوليپوليز بين 4 تا 12 سانتي متر سايز کم خواهيم کرد.
3- حتي در کبد هاي چرب با گريد پايين مي توان کرايوليپوليز کرد.
4-کرايوليپوليز روشي بي خطر و بدون عارضه (در صورت استفاده از دستگا ههاي کرايوليپوليز استاندارد)مي باشد.
عوارض کرايوليپوليز چيست؟
برخلاف روش کويتيشن که بعد از هر جلسه سطح LDL و VLDL افزايش مي يابد در اين روش افزايش سطح چربي هاي خون صورت نگرفته و يا اينکه بسيار نامحسوس و تدريجي است. روش کرايو ليپوليز مورد تاييد FDA مي باشد و عوارض جانبي قابل توجهي ندارد با اين وجود قرمزي گذراي موضعي، کبودي و بي حسي پوست در موضع انجام کرايوليپوليز، رايج ترين عوارض جانبي مي باشند. معمولا بي حسي ها بعد از 3 تا 4 هفته بر طرف مي شوند. تحقيقات صورت گرفته بر روي اعصاب محيطي نشان داده است که هيچ گونه عوارض دائمي بر روي اين اعصاب ايجاد نشده است و در دوره پيگيري شش ماهه هيچ عوارض جانبي دائمي ديده نشده است. تغيير در سطح چربي خون و يا عوارض جانبي بر روي کبد گزارش نشده است.
هزينه کرايوليپوليز چقدر است؟
بطور کلي هزينه کرايوليپوليز در کلينيک هاي تناسب اندام بر اساس تعداد وکيوم مورد استفاده محاسبه مي گردد. هر چه ضخامت و وسعت لايه چربي بيشتر باشد احتياج به تعداد واکيوم بيشتر در موضع مي باشد و نهايتا قيمت کرايوليپوليز بيشتر مي شود.