لاغری و تناسب اندام با کرایولیپولیز

روش غير مهاجمي است که به طور موثر چربي و سلولهاي چربي را در درمان حذف مي کند.
نتايج برجسته و قابل توجه از کاهش بافت چربي و سلولهاي چربي را در منطقه تحت درمان نشان مي دهد.
آنچه کرايوليپوليز را از روش هاي درمان ديگر متمايز مي سازد استفاده از تکنولوژي سرما جهت کاهش سايز چربي حذف سلولهاي چربي تعداد جلسه کم (يک يا حداکثر 2جلسه)برگشت ناپذيري و غير تهاجمي بودن آن است.
در طول درمان با اين روش يک اپليکاتور غيرتهاجمي سرماي کنترل شده را به طور کاملا دقيقي به مناطق هدف درمان مي رساند و سلولهاي چربي را در منطقه تحت درمان حذف مي کند.هنگاميکه سلولهاي چربي در معرض سرما قرار مي گيرند سرما آغازگرفرآيند طبيعي حذف چربي و سلولهاي چربي مي گردد که ضخامت لايه چربي منطقه تحت درمان را کاهش مي دهد.نتيجه کاهش دربرآمدگي و حجم چربي قابل مشاهده در تمام بيماران است.
در واقع کرايوليپوليز يک فرآيند حذف سلولهاي چربي بدون صدمه به پوست و ساير بافتهاي بدن است.

مکانيسم کرايوليپوليز
سلولهاي چربي سرماديده دستخوش پديده آپپتوزيس مي گردند(در آپپتوزيس فشردگي کروماتين درحد مرحله 2 است).در واقع آپپتوزيس مرگ برنامه ريزي شده سلول چربي است که ضخامت لايه چربي به طور موثري کاهش مي يابد.

کرايوليپوليز در چه کشورهايي استفاده مي شود؟
در کشورهاي ايالات متحده آمريکا اروپا آسيا و اقيانوسيه به طور وسيعي استفاده مي شود
چه تعداد از بيماران تاکنون تحت درمان با کرايوليپوليز قرار گرفته اند؟
بيشتر از 140هزار نفر در سراسر جهان تحت درمان با کرايوليپوليز قرار گرفته اند

ايمني و راحتي کرايوليپوليز:
کرايوليپوليز ايمن است و اساسا براي اکثر بيماران راحت مي باشد.به طور تيپيک بيماران به حد کافي راحت هستند که مي توانند کاربرروي کامپيوتر و لپ تاپ را انجام دهند موسيقي گوش کنند يا به اعمال طبيعي مثل کار يا ورزش بپردازند.منطقه تحت درمان ممکن است قرمز شود و حتي ممکن است قرمزي چندين دقيقه و يا حتي چندين ساعت طول بکشد.