موارد منع عمل کرایولیپولیز

بدليل تاثير سرما بر روي بافت موارد منع نسبي و مطلق براي اين درمان وجود دارد. بعنوان مثال اختلالات مرتبط با سرما(بيماري رينود ،سابقه کهير در اثر سرما، کرايوگلوبولينمي ) مي تواند با اين روش شعله ور شود . وجود فتق در موضع مي تواند با مکش دستگاه تشديد شده و چنانچه در ناحيه جاي بخيه جراحي قبلي وجود داشته باشد ممکن است يک فتق نهفته در موضع باشد بنابراين بر روي اسکار قبلي نمي توان کرايوليپوليز انجام داد. بيماري هاي شديد قلبي ، کليوي ، کبدي ،ترومبوفلبيت و ترومبوزيس ، فشار خون بالا، ديابت کنترل نشده وسرطان از موارد منع عمل کرايو ليپوليز مي باشند. بدليل تاثيرات موقت عصبي در ناحيه تحت درمان در مولتيپل اسکلروز و صرع نيز نبايد از اين روش استفاده شود. زمان پريود ، افراد حساس در برابر سرما و سنين بالا از موارد منع نسبي کرايوليپوليز مي باشد.
آيا کرايوليپوليز در زمان بارداري و شير دهي مجاز است؟
مثل بقيه درمان هاي زيبايي انجام کرايوليپوليز بدليل استرسي که به مادر و جنين وارد مي کند و نامشخص بودن تاثيرات درازمدت اين روش درماني بر روي جنين و مادر توصيه نمي شود . مطالعات مستند انساني در اين زمينه انجام نشده است و با توجه به ضعف سيستم ايمني و کاهش وزن و سايز مادر بدليل تغذيه شير خوار به تعويق انداختن کرايوليپوليز تا پايان دوران بارداري و شيردهي توصيه مي شود.
سايز دور کمر مناسب براي آقايان کمتر از 94 سانتي متر و در خانم ها کمتر از 80 سانتيمتر مي باشد. خطرناکترين نوع چاقي تجمع چربي در ناحيه شکم است و ريسک بيماري هاي قلبي و عروقي و ديابت با اين چربي افزايش مي يابد . اندازه دور کمر بيش از 102 سانتيمتر در آقايان و بيش از 88 سانتيمتر در خانم ها پرخطر محسوب مي شود.
استفاده همزمان و ترکيبي با ساير دستگاه هاي لاغري نتايج را به طور چشمگيري افزايش داده است .انجام همزمان کويتيشن و کرايوليپوليز اثر هم افزايي دارد و توصيه مي شود که کويتيشن بعد از کرايو انجام شود چراکه بعد از کرايو بافت چربي ملتهب شده و آب تجمع مي نمايد که وجود آب در سلول هاي چربي به تاثير مضاعف کويتيشن و ليز سلول هاي چربي باقيمانده کمک مي نمايد. در اين شيوه ابتدا کرايو انجام شده و بعد از استراحتي کوتاه بمدت کويتيشن انجام مي شود. ترکيب آر اف و کرايوليپوليز نيز اثر هم افزايي دارد و مي تواند به سفت شدن پوست کمک نمايد ولي اين دو درمان در يک روز نبايد انجام شود و در مرحله اول آر اف انجام شده دو هفته بعد کرايوليپوليز انجام شود. ترکيب LPG ( اندرمولوژي ) با کرايو ليپوليز نيز انجام مي شود که در اين روش ايتدا LPG انجام شده و چند روز بعد کرايو انجام مي شود.