چند روز پس از زایمان می توان تنگی واژن با فمی لیفت را شروع کرد؟

به طور کلي حدود سه ماه پس از بارداري مي توان تنگ کردن واژن با روش فمي ليفت را بدون هيچ نگراني انجام داد.

مراحل درمان فمي ليفت پس از مراجعه به کلينيک ايده آل به چه صورت است؟
پاسخ :
پس از مراجعه به کلينيک ايده آل ، ابتدا بايد مشاوره هاي لازم توسط متخصصين فمي ليفت با شما صورت ميگيرد و پس از معاينه کامل و اطمينان از سلامت کامل دستگاه تناسلي ، نسبت به اخذ نوبت انجام دستگاه اقدام فرماييد

پرسش: آيا فمي ليفت واقعا بدون درد و خونريزي انجام ميپذيرد ؟
پاسخ:
اين درمان واقعا درماني بدون درد و خونريزي است . اما برخي از افراد در هنگام انجام فمي ليفت دچار استرس هاي ناشي از ورود جسم خارجي به واژن شده و موجب انقباض ناخودآگاه واژن خود ميشوند که در هر حال موجب احساس درد نميگردد ولي ممکن شخص کمي احساس ناراحتي کند.