خوب فکر کنيد تا چاق نشويد...

کساني که رژيم مي گيرند دغدغه هاي فراواني دارند که يکي از مهم ترين آن ها اين است که چه طور به رژيم خود پايبند بمانند و از آن تخطي نکنند. در اين مطلب چند راه کار مفيد آورده شده است.
همايش
وقتي غذا مجاني است...
فکر کنيد و ببينيد که در طول روز چند بار بدون اين که لازم باشد، غذا مي خوريد؟ مثلاً سر صبحانه که همکاران شما ساعت 9 در محل کار مي خورند. شما همين يک ساعت پيش صبحانه مفصلي خورده ايد؛ ولي، باز هم کنار همکاران تان صبحانه مفصلي مي خوريد.
متاسفانه بعضي ها طرز فکر به خصوصي دارند و آن اين است که اگر جايي غذا مجاني باشد و مجبور نباشند به خاطرش پول بدهند، از غذا نمي گذرند! تعجب نکنيد خيلي از افراد اين طور هستند و اين ها همان دسته اي هستند که با خطر چاق شدن رو به رو مي باشند.
يکي ديگر از موقعيت هايي که مي تواند باعث چاقي شود، سمينارها و کنفرانس ها است که در آن جا غذا روي ميز فراوان است و چون شما مهمان هستيد، چيزي بابت آن پرداخت نکرده ايد.
عده اي ديگر هم عقيده دارند وقتي بابت غذايي پول داده اند بايد آن را تا آخر بخورند! ميلتون استوک، متخصص تغذيه و سخنگوي انجمن رژيم آمريکا مي گويد: " همين خوردني هاي ريز ريز که در محل کار و سمينارها مي تواند اتفاق بيفتد، روزانه 600 کيلو کالري انرژي اضافي را به بدن تحميل مي کند که ادامه دادن اين رويه، مي تواند باعث اضافه شدن وزن به ميزان 5/2 کيلوگرم در ماه شود."
غذا چه مجاني باشد و چه بابت آن پول داده باشيد، لازم است به اندازه نيازتان از آن بخوريد و هميشه به اين نکته دقت کنيد که به چه دليل مي خواهيد غذا بخوريد و آيا در اين لحظه بدن تان به غذا نياز دارد يا خير. چگونه چاق شویم
يک دليل ديگر براي پرهيز از خوردن غذاهاي مجاني وجود دارد و آن اين است که مغز ما به واقع غذاهاي مجاني را به عنوان غذا قبول ندارد و مانند غذايي که برايش پول داده باشيم، مزه آن را حس نمي کند! جالب اينجا است که ما احساس نمي کنيم با خوردن آن ها کالري دريافت کرده ايم! ممکن است هنگام خوردن صبحانه در محل کار درست يک ساعت پس از خوردن صبحانه در خانه، به خودمان قول دهيم که سر وعده ناهار کمتر غذا مي خوريم؛ ولي، به واقع اين طور نيست و بيشتر ما در موقع ناهار هم مانند قبل، دلي از عزا در مي آوريم!
به همين خاطر، وقتي جايي به غذاي مجاني برخورديد، از خودتان بپرسيد که آيا اگر اين غذا را مي فروختند، براي خريدنش پول مي داديد؟
منبع: تبیان