دانشگاه علوم پزشکی مشهد: اختراع کرم لاغری موضعی

کرم لاغري موضعي با استفاده ازعصاره شيرين بيان از سوي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي مشهد طراحي و ساخته شد.

اين اختراع به همت دکتر حسين عرفايي استاد گروه فارماسوتيکس دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به شماره ثبت 80188 ساخته شده است.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دکتر عرفايي در اين خصوص گفت: در اين کرم موضعي با استفاده از مکانيسم هاي تعريق موضعي با روغن هاي حامل پوشش دهنده و مواد گياهي تعريق کننده و وجود جذب افزاها در حامل، جذب سريع ماده صورت مي گيرد.
استاد دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، افزود: کارآزمايي باليني نشان داد که اين کرم بر فشارخون تاثير نداشته و پس از هفت تا 10 روز از مصرف دوبار در روز، موجب کاهش چربي آن موضع مي شود.
عرفايي گفت: بر طبق ضخامت لايه چربي زير پوستي مي توان تا شروع به چروکيده شدن پوست از اين کرم موضعي استفاده کرد.
وي افزود: بررسي هاي انجام شده نشان داده است که اين کرم لاغري هيچ عارضه اي به دنبال ندارد.