بررسی علل درد هنگام رابطه زناشویی

در اين مطلب دکتر فرهمند در رابطه با علت رابطه جنسي دردناک توضيحاتي ميدهد. عشق بازي يکي از لذت بخش ترين فعاليت هاي انساني است. آنگاه که هم رايي و همراهي باشد، دو تني که در هم مي آويزند و در هم مي پيچند، با ناز و نوازش، با بوس و کنار مي آغازند. به تماس پوست ها و تن ها مي رسند و آنگاه با فريادي ، اوج لذت و کاميابي خود را انگار به جهان اعلام مي کنند. اين بهترين حالت رابطه ي جنسي است. تنگي واژن

اين وضعيت ، اما در بسياري از زوج ها ، وضعيتي آرماني و دست نيافتني باقي مي ماند. بسياري از عشق بازي ها " ميان- مايه " ( médiocre) مي مانند و پيش تر نمي روند. در آن نه اوج و فرازي هست و نه هم رايي و همراهي. زن و مرد (در رابطه ي دو جنسي) « hétérosexuel »به کمترين يا به کم دردسرترين رضايت مي دهند ، با هم مي خوابند و تنش هاي عصبي را آرام ميکنند. هر يک به دلايل گوناگون چنان دور از شادماني جنسي هستند که هم آغوشي بيشتر به اداي وظيفه مي نمايد تا به عشق ورزي .

عشق که واژه ي بزرگي است، معناي زندگي است ، به کناري نهاده مي شود و آميزش تسلابخش جاي عشق بازي مي نشيند.
بدتر از اين هم هست. در اين نوشته مي خواهم به همين بدتر ها بپردازم : انواع دردهاي هنگام عشق ورزي در زن و مرد. اين عشق ورزي هاي درد زا ، يا درد انگيز، تنها ناشي از گرفتاري هاي جسمي - فيزيکي ( organique) نيست بخش بزرگي ريشه در روان و رفتار و ارتباط ما با آن فرد مشخص دارد . همه را به خلاصه خواهيم ديد .

آميزش دردناک در زنان :
حدود بيست در صد خانم هايي که به مطب سکسولوژي مراجعه مي کنند از دردناکي آميزش جنسي گله دارند ، در بيشتر موارد سبب اين درد آماده نبودن زن براي پذيرش مرد در درون خود است . اگر بانو به اندازه ي کافي تحريک نشده باشد ، ماهيچه هاي زير شکمي اش خوب شل نخواهد شد، مهبل ( vagin) خوب خيس و لزج نخواهد بود ، در چنين حالتي دخول ( pénétration) بي ترديد ناخوشايند و شايد دردزا ميشود .علت درد مي تواند جسمي يا رواني باشد، در بسياري افراد هر دو علت با هم وجود دارند.

1- علت هاي جسماني
هر بانويي که احساس درد در نزديکي مي کند بد نيست که ابتدا خودش کمي دستگاه جنسي اش را "معاينه " کند ببيند آيا جاي زخمي، جوش خوردگي اي، تغيير بافتي حس مي کند يا نه ؟مي تواند با انگشت خود دريابد که آيا نقطه ي حساس و دردناکي در واژن وجود دارد ، قسمتي از واژن منقبض شده يا کشيدگي غير عادي دارد؟

به دقت توجه کند :
- آيا درد تنها علامت است يا همراه با درد سوزش و خارش هم هست
- ترشح غير عادي و احتمالا چرکي هم وجود دارد يا نه ؟
- آميزش دردناک در زمان هاي بخصوصي در رابطه با خونريزي ماهانه پيش مي آيد ؟
- بعضي وضعيت هاي هم آغوشي دردناک است يا هر نوع عشق بازي ؟
- درد در تمام مدت آميزش وجود دارد يا تنها در شروع دخول ،يا در پايان دخول ،يا چند ساعت پس از دخول ؟
توضيح اين نکته ها به پزشک در تشخيص بيماري کمک ميکند.

2- دردهاي ابتداي دخول
وقتي شروع دخول دردناک است ، پزشک پيش از هر تشخيص ديگري بايد متوجه عفونت بشود.
- بيشتر وقتها, عفونت مثانه(cystite)
- گاهي عفونت قارچي (mycoses)
- بيماريهاي آميزشي (Infection Sexuellement Transmissible )
- بيماري هاي پوستي مثل اگزما
- ناهنجاريهاي اندامي - تشريحي (anatomique ) : پس از آبستني دشوار ، اپيزيوتومي بد دوخته شده
- به ندرت انقباض و سختي ليگامان ها
- پرده بکارت سفت و سخت
- نا هنجاري هاي ساختمان مهبل (malformations vaginale )
بيشتر اين دسته از مشکلات را ميتوان با معاينه باليني تشخيص داد.

3- دردهاي عمقي مهبل (vagin )
اين درد ها ناشي از بيماري هاي دستگاه جنسي زنان است :
- فيبروم هاي رحمي
- کيست هاي بزرگ تخمدان
- اندومتريوز ( که مي تواند باعث نازايي و درد ماهانه هم شود)
- جراحي و درمان هورموني
- زخم هاي سر رحم
- عفونت لوله ها (salpingite)

4- مشکلات رواني
بانويي که از دخول کمي وحشت دارد ، عضلات پيرامون دستگاه جنسي اش منقبض مي شود و ترشح ليز مهبلي نخواهد داشت. هر کوششي ، براي دخول دردناک خواهد بود. با هر تلاش مجدد براي عشق ورزي دور باطل : « کوشش براي دخول!وحشت از درد!انقباض عضلات و خشکي واژن! پيدايش درد واقعي » برقرار مي شود و به تدريج امکان آميزش طبيعي کم و کمتر.

ريشه هاي اين نوع وحشت از دخول را بايد در روانشناسي بيمار جست :
- خوف از بيماريهاي آميزشي
- تصور بزرگي نرّگي(la verge) ونبود جاي کافي براي آن
- نگراني از توانايي خود در کام بخشي به همسر
- برخوردها و دعواها با همسر همه ي اينها به شکل « درد » در آميزش ظاهر مي شوند . گاهي هم علت واقعي درد نهفته تر است و در تناقضات ناخودآگاه جا دارد .

اين دردهاي « رواني » آميزش ، با تدبيرهاي گوناگون روان درماني مدرن بهبود پذير هستند :
- روش رفتار - ادراک درماني (TCC : Thérapie Comportementale et Cognitive)
- خواب بري و خود خواب بري (Hypnose et Autohypnose)
- يادگيري شل کردن عضلات (Relaxation )
- درمان جنسي (Sexotherapie )
- درمان اختلالات زناشويي (Thérapie de couple)
همراه با اين روش ها، مي توان از داروهاي آرام بخش و محلول هاي ليز کننده (lubrifiant ) نيز استفاده کرد.

5- خشکي مهبل
يکي از مهم ترين علل دردناکي آميزش است. در فرانسه %10خانم ها گرفتار خشکي واژن هستند. اين خشکي در بيشتر موارد موقتي است اما مي تواند تاثيرهاي ناگوار و دراز مدت بر ميل جنسي بگذارد.

بررسي آماري موسسه ي لويي هاريس در سال 2003 نشان داد که 68% زنان آشنا به اين گرفتاري هستند. براي بيشتراين خانم ها گفتگو در اين باره راحت تر بود تا بحث مثلا در باب مشکلات روابط جنسي يا بيماري هاي آميزشي.بيشتر خانم ها به دنبال درمان اين مشکل هستند اما بيست و يک در صد هم کاري براي حل گرفتاريشان انجام نميدهند و ميگويند اهميتي ندارد و خودش خوب خواهد شد. 57% خانم ها معتقدند که خشکي واژن يکي از مهمترين عوامل پيدايش مشکلات در زندگي زناشويي شان شد.

دو گروه از بانوان حساسيت بيشتري به اين مشکل نشان دادند ...
- خانم هاي زير فشار عصبي (stressée )
- خانم هاي زير چهل سال. در 5% خانم هايي که هيچ درماني را پي گيري نکرده بودند ، هر نوع رابطه جنسي قطع شد.

ديگر از مهمترين علت هاي خشکي واژن يائسگي است اما به نظر مي رسد که خانم هاي يائسه ، خشکي واژن را آسان تر تحمل مي کنند . پژوهش ها نشان مي دهند که هر چه زندگي جنسي پيش از يائسگي پر بار تر و جوشان تر باشد ، پس از يائسگي هم شکوفاتر خواهد بود .
از سوي ديگر زناني که زندگي جنسي رضايت بخشي نداشته اند ، يائسگي را بهانه مناسبي براي تعطيل روابط جنسي مي يابند .حال آن که يائسگي لزوماً با کاهش ميل جنسي همراه نيست ، نگراني آبستني ديگر وجود ندارد ، فرزندان بزرگ شده اند و بار وظايف مادري کمتر شده ؛ حالا مي توان به خود و به همسر پرداخت و نگذاشت تمايل جنسي رو به سردي رود.
منبع: بيتوته