مشکلات و عوارض لیپوماتیک

ليپوماتيک نوعي از دستگاه ليپوساکشن است که در سال1996 ابداع شد و براساس ويبريشن کار مي کند .از مزاياي ليپوساکشن با ليپوماتيک ازبين بردن بافت بزرگ چربي البته در زمان بسيارطولاني حتي طولاني تراز ليپوساکشن سنتي است که طبعا خستگي دست جراح و عوارض ناشي از اشتباه جراح را درپي دارد.

از معايب و عوارض ليپوماتيک:

1-زمان طولاني جراحي که خستگي شديد و اشتباهات جراح را در پي دارد

2-ضربات شديد ويبريشن که باعث آسيب به جراح و هم چنين بيمار مي گردد.

3-چون ليپوماتيک با ضربه کار مي کند پس خطر آمبولي دراين روش مانند ليپوساکشن سنتي بالاست.

4-فقط در مناطق بزرگ قابل استفاده است ودر مناطق ظريف مثل غبغب قابل استفاده نيست.

5-خونريزي شديد را به همراه دارد و هيچ مکانيسمي به جز اپي نفرين براي جلوگيري از خونريزي ندارد.

6- به دليل ضربات شديد باعث کوفتگي هاي شديدي در بيمار مي گردد.

7- محل هاي ورود پروب به دليل قرارگرفتن ويبريشن و ساکشن بر روي يک پروب بسيار بزرگ است و جاي زخم بدي به جاي مي گذارد.

8-محدوديت استفاده در مکانهاي مختلف را دارد و فقط در 3 منطقه شکم, ران و بازو قابل استفاده است و در مناطق ديگر نبايد استفاده شود.

9- هيچ مکانيسمي براي تحريک فيبروبلاستها و کلاژن سازي ندارد بنابراين پوست بيمار بعد از جراحي دچار افتادگي مي گردد که اين باعث ايجاد نارضايتي در بيمار مي شود.متاسفانه با تبليغات غلط القا مي شود که حرکت 3 بعدي کانولاي ليپوماتيک باعث تحريک کلاژن سازي مي شود در حاليکه اين مساله به هيچ وجه ريشه علمي نداشته و هيچ رفرنس علمي آنرا تائيد نمي کند.

10- دوران نقاهت طولاني طوريکه مريض قبل از 5 روز نمي تواند رانندگي کند.

11- در ناحيه زانو و مناطق ظريف مثل غبغب قابل استفاده نيست.

12- به دليل اينکه مثل ساکشن سنتي عمل کرده و با ويبريشن چربي ها را مي کند(mi kanad) نه اينکه ليز کند پس سلولهاي چربي از بين نرفته و به همين دليل است که نتائج ليپوماتيک برگشت پذير است.

13- هيچ سيستم محافظتي براي پيشگيري از آسيب به عضلات,عروق و اعصاب ندارد و به همين دليل است که ميزان خونريزي بيمار شديد است.

14- با توجه به اينکه اين سيستم با ويبريشن و ضربه کار مي کند و اينکه حرکات دست جراح تعيين کننده ميزان کندن چربي (kandan) و نه ليز چربيست پس هر جاکه هدايت کانولا با دست جراح بيشتر است و هم چنين طولاني بودن جراحي در اين روش و خستگي دست جراح, آنچه به جاي مي ماند ناصافي شديد در محل مي باشد که اين عدم هماهنگي و يکنواختي باعث نارضايتي بيمار مي گردد.

15-درد بعد از عمل شديد است و در بيشتر موارد غير قابل تحمل است به طوريکه بيمار حداقل تا يک هفته نبايد کار کند.

16- احتمال آسيب به احشا و پارگي زياد است.

توصيه هاي لازم بعد از جراحي با ليپوماتيک:

1- به دليل عدم تحريک کلاژن ها و شلي پوست بعد از جراحي با ليپوماتيک , حداقل تا 9 هفته گن پوشيده شود. البته بهترين زمان توصيه شده براي پوشيدن گن 6 ماه است.

2- به دليل اينکه کبودي ,خونريزي و کوفتگي با ليپوماتيک زياد است و اين کبودي حداقل تا 2 هفته طول مي کشد به بيمار اطلاع داده شود که بيمار دچار استرس نشود.

3- به دليل خونريزي شديد بيمار و احتمال افت شديد فشار خون , در اطاق عمل حتما ست احيا و کيسه هاي خون مطابق با گروه خوني بيمار از قبل مهيا باشد که در صورت نياز بيمار, بلافاصله به بيمار خون تزريق شود.

4- به دليل آسيب احتمالي به تخمدانها ناشي از ضربات شديد ويبريشن و هم چنين خونريزي شديد ناشي از استفاده از ليپوماتيک, جلو و عقب افتادن پريود امري شايع است. پس براي جلوگيري از استرس به بيمار , حتما بيمار از نامنظمي پريود بعد از عمل آگاه شود.