مزایای جراحی لیپوماتیک نسبت به سایر روشها

1- يکنواختي لايه چربي زير پوست در ليپوماتيک عالي است و هيچگونه بقاياي مانده ازچربي که در روشهاي ديگر ساکشن بصورت گلوله مانند در زير پوست لمس مي گردد در اين روش وجود ندارد.
2- نياز به بستن گن در اين روش براي بيمار دو هفته است که در مقايسه با ساکشن سنتي ( 6 ماه ) و ليزر ليپوليز ( 4-2 ماه ) بسيار کوتاهتر است. در عين حال بستن گن 40-30 روز براي بهتر جمع شدن پوست توصيه مي گردد.
3- جمع شدن پوست در اين روش نسبت به روشهاي ديگر ساکشن بدليل صدمه کمتر به ترابکولاهاي پوستي بمراتب بهتر مي باشد.
4- در اين روش بيحسي موضعي کافيست و بيمار درد ندارد در حاليکه در روشهاي ديگر ساکشن چنانچه با بيحسي موضعي انجام گيرد معمولا بيمار احساس ناراحتي و درد دارد و معمولا نياز به داروهاي آرام کننده و خواب آور و حتي بيهوشي خفيف مي باشد.
5- تورم و ترشحات پس از عمل در اين روش بسيار کمتر است و ترشح از محل ساکشن نهايتا 36 ساعت طول مي کشد در حاليکه در روشهاي ديگر ساکشن طولانيتر است.
6- ريسک عفونت در ليپوماتيک بسيار کم مي باشد.
7- احتمال آمبولي چربي نسبت به روشهاي ديگر ساکشن بسيار کم مي باشد و تاکنون گزارش نشده است.
8- ليپوماتيک نياز به بستري ندارد و بيمار بلافاصله بعد از عمل مي تواند بسر کار بازگردد.
9- خستگي و کوفتگي پس از عمل نسبت به روشهاي ديگر ساکشن بمراتب کمتر است.
10- گرچه جمع شدن پوست در ليپوماتيک نسبت به روشهاي ديگر بسيار بهتر صورت مي گيرد ولي در موارديکه شلي و افتادگي پوست زياد باشد نياز به عمل جراحي وجود خواهد داشت. با اينحال عمل جراحي پس از ليپوماتيک نسبت به بيمارانيکه با ليپوماتيک چربيهاي آنها تخليه نشده است،عمل محدودتر با برش کوچکتري خواهد بود و در بسياري از موارد ابدومينوپلاستي که نياز به در آوردن ناف وتغيير محل ناف مي باشد، پس از عمل ليپوماتيک مي توان ناف را در جاي خود حفظ کرد و افتادگي پوست زير شکم را با برش محدودتري برطرف نمود.