آیا استفاده از طب سوزنی جهت کاهش وزن عوارضی برای افراد دارد ؟

يکي ديگر از امتيازات اين روش اين است که افراد در استفاده از طب سوزني دچار هيچ گونه عارضه اي نمي شوند حتي به علت افزايش انرژي (سوخت و ساز) ايجاد شده در طول درمان احساس ضعف نمي کنند و حتي ساير ناراحتي هاي افرادمانند سردرد،ميگرن، کمردرد ،زانودرد، سرگيجه، عصبانيت، افسردگي، ريزش موها با اين روش درمان مي شوند در صورتيکه در رژيم هاي غذايي ممکن ناراحتيهاي گوارشي ايجاد شود و يا ريزش مو و يا عصبانيت و غيره رخ مي دهد. لذا بيمارانيکه با نخوردن غذا دچار سردرد يا عصبي مي شوند در اين روش مشکلي نخواهد داشت.
در ضمن در اين روش هيچگونه ضعف وبيحالي ايجاد نميشود بلکه انرژي افرادبيشتر و بهتر ميشود.
روش درمان و تعداد جلسات مورد نياز را توضيح دهيد ؟
?) هفته اول (از شنبه تا پنج شنبه) هر روز به مدت نيم ساعت سوزن گزاري مي شود.
در صورتي که بيمار در هفته اول بي اشتها گردد درمان وارد هفته دوم مي گردد ولي در صورتيکه بيمار در طي هفته اول دچار بي اشتهايي محسوس(قابل قبول) نگردد درمان قطع مي گردد و اين روش درماني در او خيلي موثر نخواهد بود.
?) هفته دوم يک روز در ميان(هفته اي سه روز)
?) هفته سوم دوروز درميان(هفته اي دوروز)
?) هفته چهارم دوروز درميان(هفته اي دوروز)
تا اينجا جا بيمار حدود??جلسه درماني طي مدت يکماه را طي نموده است و بايستي حدود ? الي ?? کيلوگرم کاهش وزن داشته باشد و با توجه به کاهش وزن بيمار جلسات هفته اي يکبار يا دوبار ادامه مي يابد تا بيمار به وزن مطلوب مورد نظر خود برسد.
معمولا بيمار طي يک دوره ? تا ? ماهه با طي حدود ?? تا ?? جلسه به وزن مطلوب خود مي رسد.
نکته بسيار مهم :
در اين روش با توجه به اينکه اشتها و سيستم سوخت و ساز بيمار کنترل و تنظيم مي گردد پس از قطع جلسات بيمار به کاهش وزن خود ادامه مي دهد و مانند ساير روش ها که به سرعت وزن کاهش يافته برگشت مي کند نيست لذا توصيه مي گردد بيمارانيکه با ساير روش ها از جمله رژيم غذايي و حتي کاهش وزن نموده اند جهت جلوگيري مجدد چاقي و افزايش وزن شان با طب سوزني اشتهايشان را کنترل نمايند.
در افراديکه با روش جراحي،وزن اضافي را جراحي نمودند و يا از روشهاي کاهش حجم معده(رينگ وبالون)استفاده نموده اند جهت برطرف نمودن اشتهاي کاذب وجلوگيري از پرخوري و افزايش وزن مجددپيشنهاد مي گردد از اين روش استفاده نمايند.
در ضمن طب سوزني لاغري در رفع تهوع و استفراغ ناشي از انواع روشهاي جراحي بخصوص بالون و رينگ نيز موثر است.
طب سوزني باعث لاغري کل بدن شده و باعث لاغري و کاهش سايز موضعي نيز ميشود لذا کسانيکه فقط چاقي وسلوليت موضعي دارند ونمي خواهند وزن کلي بدنشان کاهش يابد مي توانند از اين روش استفاده کنند
طب سوزني در تمام سنين وتمام بيماريهاقابل انجام است وهيچگونه محدوديت وممنوئيتي ندارد.