نکاتی حائز اهمیت بعد از انجام لیپوماتیک

بعد از اتمام عمل ازنوشيدني هاي غير الکلي به مقدار زياد استفاده کنيد و مي توانيد از رژيم غذايي عا دي استفاده کنيد.
استراحت مطلق فقط براي چند ساعت اول توصيه مي شود وبعد از چند ساعت پياده روي کوتاهي داشته باشيد و پياده روي را در روزهاي بعد نيز ادامه دهيد.
? تا ? روز از نشستن ?? درجه (مستقيم ) اجتناب نموده و بيشتر دراز بکشيد يا لم بدهيد.
از روز بعد از عمل فعاليت فيزيکي روزانه را آغاز کنيد.
? تا ? روز بعد از درمان مي توانيد کارخود را ضمن رعايت موارد فوق آغاز نماييد.
از بعد از عمل گن مناسب بپوشيد و آن را فقط براي رفتن به حمام يا شستشوي آن خارج نموده و بعد از خشک شدن مجددا بپوشيد. پوشيدن مداوم گن را بايد تا ?? ساعت بعد از توقف تخليه مايعات از بدن ادامه دهيد. پوشيدن مداوم گن در شکم به مدت ?? تا ?? روز توصيه مي شود و بعد از اين مدت بهتر است به طور متناوب از گن استفاده شود در ران و پا بهتر است پوشيدن گن به مدت ?? تا ?? روز ادامه يابد.
داروهاي تجويز شده را به موقع مصرف کنيد.
در ?? تا ?? ساعت اول تخليه مايعات از محل بيشتر مي باشد و هر چه تخليه مايعات بيشتر باشد تورم و کبودي کمتري خواهيد داشت.بنا براين بايد با ماساژ محل عمل به سمت پايين در حمام به تخليه هرچه بيشتر مايع از محل عمل کمک کرد زيرا مايع باقيمانده بعد از بسته شدن منافذ باعث درد و بزرگي سايز شده و به کندي بوسيله بدن دفع ميگردد.
محل ساکشن را روزانه ? تا ? بار از بالا به پايين در حمام و زير آب گرمماساژ دهيد تا مايعات کاملا تخليه شود.
در ليپوماتيک پاها حتي المقدور طي روز و شبها پاهاي خود را بالاتر از سطح بدن نگهداريد.
در صورتيکه مي توانيد همان شب به حمام برويد زيرا بيشترين حجم مايع را تخليه مي نماييد و بعد از آن روزانه ? تا ? نوبت حمام کرده و حين حمام ابتدا پوست محل برش را به آرامي با آب و صابون شسته تا به تخليه جربي کمک کند و سپس محل را ماساژ دهيد.بعد از استحمام محل برشها را با حوله تميز کاملا خشک کنيد و بعد از ضدعفوني با بتادين پانسمان کنيد.
در صورتيکه قبل از اتمام مايعات سوراخها بسته شود مايع در محل تجمع مي يابد که به صورت بزرگ شدن تدريجي ناحيه عمل ، تشديد درد و گاها قرمزي پوست مي شود که بايستي محل برش را مجددا باز کرد . در صورتيکه خود قادر به باز کردن آن نبوديد به پزشکتان اطلاع دهيد.
هنگامي که ترشح مايع تمام شود و به مدت ?? ساعت از محل برش مايعي خارج نشود نيازي به پانسمان مجدد نيست.
از پدهاي گرمايي يا آيس بگ استفاده نکنيد.
تا بسته شدن کامل منافذ ازنشستن در وان ، اسخر ، سونا و يا شنا در دريا يا آبهايي که احتمال آلودگي دارد اجتناب کنيد.
براي کاهش درد از قرص TINOLOL هر ? ساعت ? عدد استفاده کنيد و يا از شياف استامينوفن استفاده کنيد.
هر چه حجم چربي تخليه شده بيشتر باشد احتمال کبود شدگي بيشتر است ولي بعد از ? هفته بتدريج رفع ميشود.
خارش ممکن است وجود داشته باشد که جهت رفع آن از قرص هيدروکسي زينک استفاده کنيد.
در صورت بروز تب ، خروج ترشحات بد بو و چرکي به پزشک اطلاع دهيد.
اختلالات قاعدگي بعد از ليپوماتيک به مدت کوتاه ممکن است ديده شود.
حالت تهوع و بي اشتهايي تا چند روز شايع است در صورت تهوع شديد از قرص متوکلوپراميد استفاده کنيد.