ماندگاری لیپوماتیک چقدر است ؟

بازگشت چربي در ليپوماتيک بسيار اندک خواهد بود و البته بيشتر متخصصين زيبايي که اين جراحي را انجام مي دهند از اين روش به عنوان راهي بي بازگشت براي لاغري ياد مي کنند . ليپوماتيک با از بين بردن تعداد سلول هاي بدن مانع از رشد مجدد چربي ها در زير پوست مي شود و بنابراين بعد از استفاده از اين روش ، فرد مجددا چاق نمي شود و يا در قسمت هاي ديگري که ليپوماتيک انجام نشده است ديده خواهد شد .
فردي که ليپوماتيک شکم و پهلو را انجام داده است نيازي به گرفتن رژيم و يا ورزش هاي بسيار سخت ندارد، اما رعايت اصول تغذيه اي و پيروي از فعاليت هاي بدني سالم در حفظ اندام ايده آل وي تاثير گذار خواهد بود .
در نهايت بايد بدانيد که ليپوماتيک يک روش ، ايمن ، بدون دردسر، بدون جراحي و البته ماندگار براي از بين بردن چاقي موضعي مي باشد .