لیپوماتیک در ایران

ليپوماتيک نوعي از دستگاه ليپوساکشن است که در سال1996 ابداع شد و براساس ويبريشن کار مي کند .از مزاياي ليپوساکشن با ليپوماتيک ازبين بردن بافت بزرگ چربي البته در زمان بسيارطولاني حتي طولاني تراز ليپوساکشن سنتي است که طبعا خستگي دست جراح و عوارض ناشي از اشتباه جراح را درپي دارد.

از معايب و عوارض ليپوماتيک:
1-زمان طولاني جراحي که خستگي شديد و اشتباهات جراح را در پي دارد
2-ضربات شديد ويبريشن که باعث آسيب به جراح و هم چنين بيمار مي گردد.
3-چون ليپوماتيک با ضربه کار مي کند پس خطر آمبولي دراين روش مانند ليپوساکشن سنتي بالاست.
4-فقط در مناطق بزرگ قابل استفاده است ودر مناطق ظريف مثل غبغب قابل استفاده نيست.
5-خونريزي شديد را به همراه دارد و هيچ مکانيسمي به جز اپي نفرين براي جلوگيري از خونريزي ندارد.
6- به دليل ضربات شديد باعث کوفتگي هاي شديدي در بيمار مي گردد.
7- محل هاي ورود پروب به دليل قرارگرفتن ويبريشن و ساکشن بر روي يک پروب بسيار بزرگ است و جاي زخم بدي به جاي مي گذارد.
8-محدوديت استفاده در مکانهاي مختلف را دارد و فقط در 3 منطقه شکم, ران و بازو قابل استفاده است و در مناطق ديگر نبايد استفاده شود.
9- هيچ مکانيسمي براي تحريک فيبروبلاستها و کلاژن سازي ندارد بنابراين پوست بيمار بعد از جراحي دچار افتادگي مي گردد که اين باعث ايجاد نارضايتي در بيمار مي شود.متاسفانه با تبليغات غلط القا مي شود که حرکت 3 بعدي کانولاي ليپوماتيک باعث تحريک کلاژن سازي مي شود در حاليکه اين مساله به هيچ وجه ريشه علمي نداشته و هيچ رفرنس علمي آنرا تائيد نمي کند.
10- دوران نقاهت طولاني طوريکه مريض قبل از 5 روز نمي تواند رانندگي کند.
11- در ناحيه زانو و مناطق ظريف مثل غبغب قابل استفاده نيست.
12- به دليل اينکه مثل ساکشن سنتي عمل کرده و با ويبريشن چربي ها را مي کند(mi kanad) نه اينکه ليز کند پس سلولهاي چربي از بين نرفته و به همين دليل است که نتائج ليپوماتيک برگشت پذير است.
13- هيچ سيستم محافظتي براي پيشگيري از آسيب به عضلات,عروق و اعصاب ندارد و به همين دليل است که ميزان خونريزي بيمار شديد است.
14- با توجه به اينکه اين سيستم با ويبريشن و ضربه کار مي کند و اينکه حرکات دست جراح تعيين کننده ميزان کندن چربي (kandan) و نه ليز چربيست پس هر جاکه هدايت کانولا با دست جراح بيشتر است و هم چنين طولاني بودن جراحي در اين روش و خستگي دست جراح, آنچه به جاي مي ماند ناصافي شديد در محل مي باشد که اين عدم هماهنگي و يکنواختي باعث نارضايتي بيمار مي گردد.
15-درد بعد از عمل شديد است و در بيشتر موارد غير قابل تحمل است به طوريکه بيمار حداقل تا يک هفته نبايد کار کند.
16- احتمال آسيب به احشا و پارگي زياد است.