مشکلی به نام گشادی واژن در زنان

به گزارش شفا آنلاين،متاسفانه اين مساله موجب کاهش لذت جنسي همسرم شده و من نيز بخاطر اين امر، در هنگام سکس احساس شرمساري و ناراحتي مي کنم .
کسب لذت و رضايت ازرابطه جنسي بر ديگر ابعاد زندگي تاثيرات مثبت و روشني دارد؛ به همين دليل بسياري از زوجين سعي مي کنند که رابطه جنسي خوبي را براي خود و همسرشان فراهم آورند. تنگي واژن
مواجه شدن با برخي از مشکلات جنسي مي تواند برقراري يک رابطه مساعد و بهينه را تحت الشعاع قرار دهد. گشاد شدن دريچه واژن، يکي از آن اتفاقات ناخوشايند است که منجر به بروز مشکلات و نارضايتي زوجين از مقاربت مي شود.
بسياري از خانم ها با مشکل گشادي واژن، نزد پزشک مراجعه مي کنند و عمده سوالاتشان از اين قرار است که آيا اين مساله ارثي است و يا اينکه بعد از ازدواج بخاطر دفعات زياد آميزش و يا زايمان طبيعي ايجاد مي شود؟ آيا راهي براي برطرف کردن اين مشکل و برگرداندن واژن به حالت قبل، وجود دارد يا خير؟ و...
برخي از خانم ها به اشتباه تصور مي کنند که مقاربت زياد باعث گشادي واژن مي شود، در حالي که هيچ تحقيق علمي ان را به اثبات نرسانده است، اين فرض، يکي از هزاران تصورات غلط در مورد مقاربت است که در اذهان افراد جاي گرفته است. گشادي واژن بدون انجام زايمان طبيعي، علتي جز ژنتيک ندارد و گاه حتي ممکن است عدم تناسب بين آلت مرد و واژن زن (کوچک بودن آلت مرد ) علت اصلي ايجاد احساس گشادي واژن باشد.

از جمله علل ضعف ديواره واژن و گشادي آن، زايمان طبيعي است.

برخي از خانم ها بعد از چندين بار زايمان احساس مي کنند که واژن آنها کشيده و گشاد شده است و يا حتي در موقعيت هايي چون سرفه کردن، عطسه کزدن، خنديدن، قلقلک دچار ريزش ادرار شده اند.
بعد از زايمان نه تنها بدن دچار تحولاتي مي شود بلکه در نحوه پاسخگويي و رفتارهاي جنسي فرد نيز تغييراتي بوجود مي آيد که کنار آمدن با آن مستلزم تطابق با شرايط جديد است . در نخستين گام، زوجين بايد اين تغييرات ناخواسته را بپذيرند و آنها را جزيي از زندگي جنسي بدانند. در دومين مرحله با امتحان کردن وضعيت هاي مختلف نزديکي و تعديل کردن انتظارات و خواسته هاي مختلف، با آرامش خود را با شرايط موجود تطبيق داده و سازگار شوند.
در سومين گام، اگر مساله آنقدر جدي بود که يکي از زوجين و يا هر دو، با کاهش ميل جنسي مواجه شدند و يا در کسب لذت جنسي و رضايت از آن ناتوان گشتند مي توان به کمک هاي پزشکي متوسل شد.
براي دريافت نتايج مطلوب، صبور و شکيبا باشيد؛ قطعا بدانيد و بپذيريد تلاش شما بي نتيجه نخواهد ماند، زيرا تاثير گذاري تمرينات کيگل همچون بسياري از تکنيک هاي وزنه برداري و بدنسازي نيازمند گذر زمان است. استفاده از ميله هاي هالتر واژن هم مي تواند مفيد به فايده باشد و بهبودي اين وضعيت را تسريع کند