درباره عوارض لیپوماتیک

انتخاب درست بيمار در کلينيک ليپوماتيک و حضور پزشکان مجرب ريسک عوارض ليپوماتيک را به صفر نزديک کرده است. خطرات بيهوشي در کلينيک سعادت اباد با بکارگيري سياستهاي درماني وکادر مجرب شاهد به حداقل رسيده است.
کبود شدگي
کبود شدگي به دنبال تخليه چربي با ليپوماتيک کمتر از ساير روش‌هاي تخليه چربي است. اگرچه، هرچه حجم چربي تخليه شده بيشتر باشد، ريسک کبود شدگي، بيشتر خواهد بود. احتمال و ميزان کبودي از فردي به فرد ديگر متغير است.
درد و تورم
درد و تورم به دليل واکنش التهابي به تروماي ناشي از تخليه چربي ممکن است اتفاق افتد و ? تا ?? روز بعد از درمان افزايش يابد. هرچه روش انجام درمان کم تهاجمي‌تر باشد درد و تورم پس از آن بيشتر خواهد بود.
خارش
خارش نواحي درمان شده، چند روز بعد از تخليه چربي ممکن است به عنوان بخشي از فرآيند عادي بهبود اتفاق افتد. براي بهبود اين حالت، مي‌توان از تجويز داروهاي ضد خارش استفاده کرد.تغيير در حس پوست که ممکن است باقي بماند .
عفونت
عفونت ممکن است پس از هر عمل جراحي اتفاق مي افتد و ممکن است پس از ليپوماتيک نيز رخ دهد. برخي از پزشکان تجويز آنتي بيوتيک به همه بيماران تحت ليپوماتيک اما پزشکان ديگر نمي کنند. گاهي اوقات ، عفونت ممکن است جدي يا تهديد کننده زندگي باشد .احتمال عفونت در روش ليپوماتيک با بکار گيري اطاق عمل استريل وپيشرفته کلينيک سعادت اباد ديده نشده است.بنابراين با انتخاب درست وانجام عمل ليپوماتيک در اطاق عمل پيشرفته سعادت اباد ،به گرفتن بهترين نتيجه کمک کنيد.
آمبولي
آمبولي ممکن است هنگامي که چربي سست است و در طول عمل از طريق رگ هاي خوني پاره ( شکسته )وارد خون شود رخ مي دهد . نشانه هاي آمبولي ريوي (لخته چربي در ريه ها) ممکن است تنگي نفس يا اشکال در تنفس باشد .اگر شما علائم و نشانه هاي آمبولي چربي پس از ليپوساکشن را ديديد ، مهم است که پزشک خود را سريعا با خبر سازيد .ترومبوز وريد عمقي، عوارض قلبي و ريوي در ليپوماتيک نسبت به ليپوليزر يا ساير روشهاي سنتي قديمي کمتر ديده شده ويا مي توان ادعا کرد ما در کلينيک سعادت اباد با ازمايشات قبل عمل وبررسي هاي لازم با انتخاب درست بيماران جلوي اين عوارض را گرفته ايم.انتخاب درست بيمار در کلينيک سعادت اباد و حضور پزشکان مجرب ريسک عوارض ليپوماتيک را به صفر نزديک کرده است.
آسيب به ساختارهاي عميق تر مانند اعصاب، رگهاي خوني ، عضلات ، ريه ها و ارگان هاي شکمي در جراحي ليپوماتيک نسبت به ساير روشهاي برداشت چربي کمتر است ومي توان گفت ما در کلينيک سعادت اباد با بکارگيري سياستهاي درماني وکادر مجرب شاهد اين عوارض نبوده ايم.
ترومبوز وريد عمقي، عوارض قلبي و ريوي در ليپوماتيک نسبت به ليپوليزر يا ساير روشهاي سنتي قديمي کمتر ديده شده ويا مي توان ادعا کرد ما در کلينيک سعادت اباد با ازمايشات قبل عمل وبررسي هاي لازم با انتخاب درست بيماران جلوي اين عوارض را گرفته ايم.
تجمع مايع که بعد ? هفته از بين ميرود.
ضعف و سرگيجه
بيماران ممکن است احساس سرگيجه مختصري را در صبح روز بعد از تخليه چربي، تجربه نمايند که معمولاً به هنگام درآوردن لباسها و يا تغيير وضعيت سريع از حالت نشسته به ايستاده رخ مي‌دهد. در اين حالت بيمار بايد سريعاً در حالت نشسته يا درازکش قرار بگيرد.
حالت تهوع
تهوع و استفراغ از جمله عوارض جانبي هستند که ممکن است پس از تخليه چربي رخ دهند. تهوع مي‌تواند با آنتي بيوتيک‌ها، لورازپام يا بي‌حس کننده‌هاي موضعي ايجاد شود.
بي‌نظمي‌هاي قاعدگي
بي‌نظمي‌هاي قاعدگي ممکن است براي يک ماه يا بيشتر بعد از تخليه چربي اتفاق افتد. تاخير يا تسريع قاعدگي ماهانه عارضه جانبي هر عملي مي‌تواند باشد.
بالا فتن دما
بالا رفتن دما در طول ?? ساعت اول پس از عمل نتيجه طبيعي واکنش بدن به تروماي ناشي از تخليه چربي است.