مشخصات کرایو لیپولیز اصل و واقعی

در سالهاي اخير به دليل افزايش چاقي و سلوليت سالانه دستگاهاي جديدي به بازار عرضه مي شود،تا با ازبين بردن سلولهاي چربي به بيماران در چهت کاهش چاقي هاي موضعي کمک نمايند. همچنين با توجه به استقبال زياد بيماران از تکنولوژي هاي جديد شرکت هاي فعال در اين زمينه نهايت تلاش خود را کرده اند تا از ديگر رقباي خود عقب نمانند. به همين منظور سالانه دستگاه هاي جديدي وارد کشور شده که در اين ميان مي توان به انواع کرايوليپزها اشاره کرد .بسياري از شرکت وارد کننده تجهيزات پرشکي توانسته اند مجوز وزارت بهداشت و درمان را بگيرد.
دومشخصه اصلي که بايد در تشخيص کرايو مرغوب مورد توجه قرار داد وکيوم و دمامي باشد .حتما دستگاههاي داراي وکيوم و دستگاههايي که تا منفي 10 درجه دمارا مي رسانند انتخاب کنيد خيلي راحت مي تونيد کاتالوک دستگاه و مونيتور راچک کنيد ببينيد دما تا چه حد است .دو نوع دستگاه در ايران وحود دارديکي سيستمي که داراي وکيوم است و ديگري بدون وکيوم است و پليت دارد. مسلمادستگاههايي که وکيوم دارندو مي توانند دما را به منفي 10 درجه برسانندتاثيرگزارتر هستند و دستگاههاي بدن وکيوم بي تاثيرند.
تفاوت اين دستگاهها مانند اين است که در نوع پليتي و بدون وکيوم ،گوشت را جلو فريزر يگيريد و درب فريزر را نبنديد مسلما گوشت فريز نمي شود.و لي در نوع وکيوم دار، به مانند اين است که گوشت را داخل فريزر بگزاريد و درب انرا ببنديددر اين روش گوشت حتما فريز مي شود در کرايو ليپوليزهاي وکيوم دار چون بافت چربي را داخل قالب خود مي کشد و به ان مي چسبد مثل اين است که شما درب فريزر زا ببندبد چربي قطعا فريزميشود .
منبع: http://www.armitaclinic.ir/