مزایای استفاده از لیپوماتیک

Advantages of Lipomatic
Active security system, stopping when non-fatty tissues are met
• سيستم ايمني فعال که کاري به بافت هاي غير چربي ندارد
Less traumatic (major reduction of bruises and edemas)
• داشتن کمترين ضربه وارده به بدن ( کمترين مقدار کبودي و خيز = ورم )
A better aspect of the skin (excellent skin retraction)
• پوست جنبه بهتري پيدا مي کند (انقباض عالي پوست )
Easier and less tiring work for a plastic surgeon which means a more precise and gentle procedure for a patient
• راحت تر و خسته کننده نبودن انجام کار براي جراح پلاستيک که نتيجه اش روش دقيق تر و دلپذير تر براي بيمار هم هست
Shorter operative time
• کوتاه بودن زمان انجام کار
Less painful
• درد کمتر
More rapid recovery
• دوره بازيافت سريع تر

مرورى بر روشهاى قبلى
1- روش ليپوساكشن به معني خارج كردن چربي هاي منطقه اي و موضعي با قدرت مكش است. سالها است كه اين روش انجام مي شود ابتدا با دستگاههاي قديمي نياز به بستري و بيهوشي عمومي بود و حجم چربي كمتري خارج مي شد و ميزان خونريزي تورم ودرد بيشتر بود ، ضمناً بيمار تحت بيهوشي عمومي و خطرات آن قرار مي گرفت و احتمال آمبولي نيز بيشتر بود و بيمار حدود يك سايز كم مي شد. با ابداع روشهاي نوين بتدريج پزشكان رو به روشهاي كم خطرتر و سريعتر آوردند.

2- در روش اولتراسونيك ، چربي با قدرت امواج گرمايي شكسته و سپس با دستگاه مكش خارج مي شد ،‌اين روش هم به علت اثرات گرمايي مي تواند باعث سوختگي و از دست رفتن پوست و سوختگي بافتهاي عمقي شود .

3- در روش ليپوليزر استفاده از ليزر قبل از انجام ليپوساکشن است يعني پس از تزريق مايع تامي سنت چربيها به کمک ليزر شكسته مي شوند و سپس به صورت چربي مايع شده خارج مي شود، اين روش البته در دست پزشكان محتاط و ماهر مشكل خاصى بدنبال نداشت ولى در مواردى بدليل بى احتياطى پزشك و يا استفاده از دستگاه هاى غير استاندارد با درجات بالا ، سوختگى پوست و يا فيبروز و سفت شدن منطقه اى زير پوست ديده ميشد .
به همين دليل محققان هميشه در جهت اصلاح مشكلات بفكر ابداع و توليد دستگاهايي هستند كه علاوه بر راحت تر بودن ،بيخطر تر و كم عارضه تر هم باشند و اما ليپوماتيک روشي کاملا سرپايي و بدون نياز به بيهوشي بوده وحجم زيادي از چربي تنها در يک جلسه تخليه مي شود که همراه با کمترين ورم و کبودي، درد و بدون خطر ايجاد آمبولي است. اين روش نه تنها باعث افتادگي بيشتر پوست نمي شود بلكه به سفت تر شدن آن نيزكمك مي كند. نکته مهم و جالب اين است که کاهش سايز تا مدتها بعد از عمل ادامه دارد و باعث رفع سلوليت نيز ميشود.