لیپوماتیک، روش مناسبی برای کاهش وزن هم محسوب می شود؟

به هيچ وجه. ليپوماتيک، نوعي پيکرتراشي براي بهبود وضعيت ظاهري و سايز بيمار است، نه کاهش وزن. با اين حال، اعتماد به نفس افرادي که ليپوماتيک مي کنند، با بهبود شکل ظاهري آنها بيشتر مي شود و همين مساله مي تواند آنها را به سمت داشتن رژيم غذايي مناسب و فعاليت هاي بدني کافي بکشاند و در نهايت، باعث کاهش وزن و رسيدن به وزن ايده آل شود.
حرف آخر؟
عمل ليپوماتيک و ليزر ليپوليز، فقط بايد به وسيله متخصصان پوست آموزش ديده در اين زمينه، جراحان پلاستيک و جراحان عمومي انجام شود. متخصصان پوست و جراحان پلاستيک و عمومي، با مشکلات احتمالي پيش روي اين عمل ها آشنايي کامل دارند و مي توانند از ايجاد عارضه جلوگيري کنند يا درمان سريع و مناسب عارضه احتمالي ايجادشده را براي او انجام دهند. به طور کلي روش ليپوماتيک، به دليل پايين بودن ميزان خونريزي بيمار، روش بسيار ايمن تري نسبت به ليپوليز است. قيمت ليپوماتيک
ضمن اينکه انجام ليپوماتيک براي رفع چربي هاي موضعي در حجم هاي پايين، مي تواند در مطب هاي مجهز هم انجام شود.