لیپوماتیک

در اين مقاله قصد داريم که در مورد مزايا و برتري هاي ليپوماتيک نسبت به ساکشن و ليزر ليپوليز بپردازيم.از جمله برتري هاي ليپوماتيک شامل موارد زير مي باشد :
1. ليپوماتيک از امواج اينفراسونيک استفاده مي کند . اين امواج چربي ها را از محل اتصالشان به هم جدا مي کند و مسير را براي حرکت کانولا يا هندپيس مورد استفاده در ليپوماتيک باز مي کند و بدون ايجاد فشار کانولا را حرکت مي دهند و چربي ها وارد لوله ساکشن مي شوند که توسط دو حرکت ارتعاشي و نوساني ، چربي ها به صورت يکنواخت هدايت مي شوند و تخليه چربي به راحتي صورت مي گيرد.
تفاوت ليپوماتيک با ساکشن در اين است که در روش ساکشن ، چربي ها با فشار شکسته مي شوند و حرکت سريع کانولا و فشار منفي ساکشن ، چربي ها را تخليه مي کند .
ليزر ليپوليز نيز به همين صورت انجام مي شود با اين تفاوت که مقداري از قوام چربي ها توسط حرارت ناشي از ليزر ليپوليز از بين مي رود.
2. با توجه به اينکه کانولا به آرامي و بدون ايجاد فشار از بافت هاي چربي عبور مي کند ، ميزان خونريزي و پارگي عروق خوني بسيار کاهش خواهد يافت.
3. در ليپوماتيک بدليل اينکه چربي ها توسط امواج اينفراسونيک از هم جدا مي شوند ، ميزان آمبولي سلول هاي چربي بسيار نادر خواهد بود.
4. از آنجايي که در ليپوماتيک ، ساکشن و جداسازي بافت هاي چربي در يک مرحله انجام مي شود ، مدت زمان انجام عمل از ليپوليز و ساکشن کمتر مي باشد که همين موجب مي شود فوايدي داشته باشد از جمله اينکه ميزان اثر ناشي از تاميسن بيشتر مي شود ، بيمار درد کمتري حس مي کند ، ميزان اثر بي حسي بيشتر مي شود ، خونريزي ناشي از آن کاهش مي يابد ، ميزان ريسک آمبولي چربي بسيار کاهش مي يابد . همچنين آسيب به بافت همبند زير پوست و درد و تورم ناشي از ليپوماتيک کاهش مي يابد.
5. در افرادي که قبلا ليپوساکشن و يا ليزر ليپوليز انجام داده اند به دليل اينکه اين روش ها کارايي کافي ندارند ، ممکن است که بعدا عود تجمع چربي را شاهد باشيم . در صورتي که اگر از ليپوماتيک استفاده کنيم ، بدليل اينکه چربي ها را توسط امواج اينفراسونيک به طور کامل مي شکند و براي تخليه آن از حرکات ارتعاشي و نوساني کانولا استفاده مي شود ، چربي ها به طور کامل تخليه مي شوند که امکان عود تجمع چربي در آن به طور چشمگيري کاهش خواهد يافت.
6. افرادي که قبلا ابدومينوپلاستي انجام داده اند و يا تحت ليزر ليپوليز يا ساکشن قرار گرفته اند ، ممکن است که در بافت هاي همبند زيرين خود دچار چسبندگي شوند که اگر از ليپوماتيک استفاده شود ، بدليل استفاده از امواج اينفراسونيک و حرکات ارتعاشي و نوساني ، چسبندگي ها را به راحتي باز مي کند و عبور کانولا به راحتي صورت مي گيرد و تخليه چربي ها به بهترين نحو ممکن انجام مي شود.
7. در هندپيس مورد استفاده در ليپوماتيک حسگرهايي وجود دارد که اگر هنگام ساکشن چربي ها به بافتي غير از بافت چربي برخورد کند ، دستگاه به طور اتوماتيک قطع مي شود و جراح کانولا را عقب مي کشد و براي شروع دوباره بايد دستگاه دوباره روشن شود.
همچنين وقتي نوک کانولا به بافت هاي زيرين برخورد مي کند ، کوفتگي و درد در بيمار ايجاد مي شود که استفاده از ليپوماتيک اين مشکلات را تا حد زيادي کم کرده است.

8. در ليپوماتيک ديگر نيازي به بيهوشي و استفاده از نارکوتيک ها و ترانکوييلايزر ها جهت ايجاد آرامش در بيمار نيست که اين مزيت ها بدليل خاصيت امواج اينفراسونيک و حرکات نوساني و ارتعاشي کانولاي دستگاه ليپوماتيک مي باشد.
9. در ليپوماتيک احتياجي به گذاشتن درن در زير پوست براي خارج کردن ترشحات نيست. زيرا ميزان خونريزي و آسيب به بافت همبند زيرين به قدري کم است که ترشحات حداکثر تا ?? ساعت بعد خشک مي شوند اما در روش ساکشن و ليزر ليپوليز بدليل خونريزي و آسيب بيشتر به بافت ها ، خصوصا در مواقعي که ميزان چربي ها زياد باشد ، گذاشتن درن الزامي مي باشد.
10. در ليپوماتيک پوست به راحتي سفت مي شود به اين دليل که نوارهايي پوست را به لايه هاي زيرين آن متصل مي کند و موجب سفتي آن مي شود . در استفاده از روش هاي ساکشن و ليزر ليپوليز اين نوارها آسيب ديده و مدت زمان زيادي براي سفت شدن آن ها لازم است که همراه با بستن گن مي باشد .
در صورتيکه اگر از ليپوماتيک استفاده شود ، ميزان آسيب به اين نوارها بسيار اندک مي باشد و جمع شدن پوست راحت و سريع اتفاق مي افتد . خصوصا در خانم هايي که زايمان کرده اند ، جمع شدن پوست هاي افتاده بهتر صورت مي گيرد