سیستم لیپوماتیک

ليپوماتيک جديدترين دستگاه برداشت چربيهاي موضعي(ليپوليز) دردنيااست.
بکاربردن امواج اينفراسونيک بافرکانس کمتراز 20 هرتز،دستگاه ليپوماتيک رابه بي عارضه ترين روش تخليه چربيهاي موضعي دردنيا بدل کرده است.اين دستگاه داراي تائيديه سازمان غذا وداروست که روشي ايمن وموثر در از بين بردن چربي هاي موعضي است.با توجه به محبوبيت اين روش در دنيا برخي مراکز متاسفانه از نام ليپومتيک سوءاستفاده نموده ولي از روش هاي ديگري مثل ليپوليز ليزرو... استفاده ميکنند لطفآحتما شکل ظاهر دستگاه را تطبيق دهيد.

ارتعاش امواج اينفراسونيک،برخلاف امواج اولتراسونيک که درگذشته جهت تخليه چربي کاربرد داشتند،بدون ايجاد حرارت،سوختگي درمحل ورودکانولا،نکروزبافتي،پارگي وپرفوراسيون احشاء، سلولهاي چربي رااز محل خود جدا کرده، چربيهاي آزاد شده، توسط مکش دستگاه از بدن خارج مي شوند.
دراين سيستم ها که بعد از ليزرهاي ليپوليز به بازار آمده اند.از امواج مادون صوت جهت ليز کردن چربي ها استفاده مي شود.در اين روش به دليل حرکت کانول درسه جهت هيچ گونه آسيبي به عروق نرسيده و امکان تخليه بيشترين ميزان چربي را فراهم مي آورد.
موثرترين وکم عارضه ترين روش تخليه چربي است.
در روش ليپوماتيک، سلول هاي چربي در ابتدا شکسته مي شود ( يا با حرکات ارتعاشي کانولا به صورت ذرات ريز در مي آيند) و سپس ذرات ريز چربي به آرامي براي خوش هيکل کردن بدن بيرون کشيده مي شود..دستگاه ليپوماتيک با 600 ارتعاش در دقيقه به شکل موثري چربي اضافي را بيرون مي کشد و نتايج بهينه اي را عرضه مي کند که شامل پوست صاف تر، بدون برآمدگي و کمبودي کمتر است.
تفاوت اين روش با روش هاي ديگر (اولتراسوند ليپوليزواولتراسونيک):
اولتراسونيک:اين روش تقريبآ در تمام دنيا منسوخ شده است.عوارض بسيار زياد اين روش از جمله سوختگي،نکروز (از بين رفتن پوست)واسکار روي پوست در کنار عوارض روش سنتي که براي چربي هاي ليز شده در اين روش به کار ميرود استفاده از آن را منسوخ کرده است.
خطرات ناشي از انجام روش هاي ديگر مانند ليپوساکشن دستي ،ليپوليز زليزر واولتراسونيک:
روش ليپوساکشن دستي که روش سنتي است،در اتاق عمل وتحت بيهوشي عمومي انجام مي شود.در اين روش ازاعمال ضربه به بافت چربي جهت جدا کردن چربي ها استفاده مي شود.نتيجه درماني اين روش کاملآ به تبحر پزشک وابسته است،به طوري که اگر پزشک از تجربه کافي بهره مند نباشد،عوارضي مانند پارگي عروق(که مي تواند موجب آمبولي شود)پارگي عضله وبعضا عوارض جبران ناپذير بيمار راتهديد مي نمايد.