رادیوفرکانسی و جوانسازی پوست

راديوفرکانسي از روش هاي جديد جوانسازي پوست است. اين روش عوارض جراحي را ندارد و پس از آن بيمار سريعا به کار خود برمي گردد و براي همه انواع پوست ها قابل انجام است.
اين روش عوارض ليزر را نيز ندارد.
در حال حاضر روش هاي متعددي براي درمان چين و چروک پيشنهاد مي شود.
در راديوفرکانسي که از طريق ايجاد حرارت در درم (لايه مياني پوست)، نتيجه دلخواه به دست مي آيد، حرارت مناسب به بافت‌هاي پيوندي عميق درم مي رسد، در حالي که اين حرارت در اپيدرم پراکنده و کم بوده و امکان ترميم سريع اپيدرم وجود دارد
در انواع پيشرفته، جريان متناوب گرما به درم مي رسد.
سازمان غذا و داروي امريکا (FDA) هم روش جوانسازي پوست از طريق راديوفرکانسي را تائيد کرده است.
تفاوت راديوفرکانسي با دستگاه هاي ليزر جوان‌سازي پوست اين است که آن را بدون محدوديت مي توان در همه افراد با انواع رنگ هاي پوست انجام داد و تاثير جوان‌سازي آن طولاني‌مدت است و بسته به تشخيص پزشک و نياز پوست مي توان جريان يک قطبي (thermage) را در سطح پوست يا جريان دو قطبي (accent) را در عمق‌هاي مختلف پوست تاباند.