کويتيشن، کاهش سایز 5-3 cm دور شکم در یک جلسه

کويتيشن چطور کار مي کند؟

کويتيشن، آخرين متد مورد تاييد FDA است که براي از بين بردن سلوليت و چربي هاي زايد به کار مي رود. اين دستگاه به غشاي سلول چربي حمله کرده و موجب انهدام و از بين رفتن سلول چربي مي شود، در نتيجه تعداد سلول هاي بافت چربي کم مي شوند. (مبارزه با افزايش تعداد (هايپرپلازي) سلول هاي چربي). کويتيشن يکي از معدود دستگاه هايي است که به طور متوسط در يک جلسه 45 دقيقه اي مي تواند حدود 3 تا 5 سانتي متر از دور کمر فرد را کم کند. اين دستگاه يک فرم دهنده موثر براي بدن و جايگزين مناسبي براي لايپوساکشن و ليپوليز است براي درک بهتر مطالب دکتر اشراقي در اين باره توضيح مي دهند.

لايپو اسکالپ کويتيشن و مکانيسم اثر آن
جديدترين متد لاغري بدون عمل جراحي است که از طريق امواج فراصوتي با فرکانس پايين و قدرتمند (با اشعه دوگانه) و بدون خطر جانبي سبب حفر کردن سلول هاي چربي مي شود. مکانيسم اثر دستگاه اينگونه است که امواج فراصوتي ضربان دار از طريق يک وسيله دستي از سطح پوست به سمت بافت چربي فرستاده مي شوند. اين امواج انرژي خود را بر روي چربي زير جلدي متمرکز کرده و از طريق ايجاد حرارت سبب لرزش سلول هاي چربي و در نهايت پاره شدن ديواره سلول چربي مي شوند . وقتي سلول هاي چربي شکسته شدند، چربي آزاد شده وارد سيستم لنفاتيک شده و در نهايت از طريق ادرار از بدن دفع مي شود .