کرایولیپولیز چیست؟

يک پيشرفت شگفت انگيز که داراي تأئيديه اتحاديه اروپا مديکال CE ، FDA و iso 13485 و داراي مجوز زسمي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ايران است.

چگونگي تأثير کرايوليپوليز در افراد چاق:
اين سيستم از طريق ايجاد دماي زير صفر باعث کريستاليزه شدن سلولهاي مولد چربي شده و اکثر سلولهاي چربي در اثر اين سرما از بين رفته و سپس به دنبال اين اتفاق چربي هاي موضعي شروع به ريزش کرده و بافت مورد نظر روز به روز تحليل مي رود.
و در مقايسه با سيستم هاي ليزرليپوليز و ساکشن احتمال برگشت چربي به حداقل مي رسد ولي هيچ گاه به صفر نمي رسد.
بعد از انجام کرايو يا فريز بافت چربي، نوبت به تخليه چربي ها از موضع فريز شده فرد فرا مي رسد و از آنجاييکه هر بافت مرده اي در بدن موجود زنده به عنوان جسم خارجي شناخته شده پس بايد توسط گلبولهاي سفيد ( فاگوسيتها) خورده شده و پس از تجزيه از طريق کبد به سيستم گوارشي فرد رفته و به همراه مدفوع از بدن دفع شود و نکته حائز اهميت در مورد ميزان سرعت به نتيجه رسيدن کرايو به 5 عامل مهم بستگي دارد:
- کيفيت عملکرد دستگاه کرايو
- درستي انجام کار توسط پزشک
- ميزان آمادگي سيستم ايمني فرد
- ميزان سلامت کبد فرد