لیپولیز لیزر

درليزر ليپوليز از ليز کردن چربي به کار ميرود، اين تکنيک براي مناطق بسيار کوچک در شرايطي مناسب است که نياز به ساکشن نباشد که اين ميزان به راحتي با دستگاههاي راديو فرکانسي قابل درمانند،در حجم هاي متوسط وزياد حدود 3%راليزو بقيه به روش سنتي ساکشن خواهد شدکه علاوه بر عوارض ليزرها از جمله سوختگي پوست وعضله،نکروز پوست،ايجاد لک،شل شدن پوست ناحيه برداشت چربي،بر جاي ماندن دائمي محل برش هاو... عوارض روش سنتي را هم خواهد داشت.
چرا ناهمواري هاي پوستي در روش هاي ليپوساکشن دستي ،ليزر ليپوليز واولتراسونيک اتفاق مي افتد؟
از آنجايي که ضربه امري نيست که صددرصد تحت کنترل پزشک باشد.لذا هرگز نمي توان با اين روش ها،چربي را از تمامي نقاط به صورت يکنواخت خارج کرد که نتيجه اين امر ايجاد مناطق برجسته وفرورفته در ناحيه درمان است.
از طرف ديگر ،حرارت ناشي ازليزر واولتراسوند ،موجب شده است تا پزشک نتواند به پوست وعضله نزديک شودچون اين امر موجب سوختگي پوست يا پارگي عضله خواهد شد.بنابرين تنها لايه مياني بافت چربي با اين روش قابل برداشت است.برجاي ماندن چربي لايه هاي سطحي وعمقي ،خود عاملي مهم در ايجاد فرورفتگي و برجستگي در ناحيه درمان است.
چرا پوست ناحيه اي که چربي آن با ليپومتيک برداشته مي شود صاف ويکدست است؟
با توجه به اينکه امواج اينفراسوند ،کل چربي هاي ناحيه درمان رابا حالتي شبيه ويبره از محل خود جدا مي کند،خطاي انساني دراين روش رخ نخواهد داد وهيچگونه ناهمواري پس از ليپومتيک اتفاق نمي اتد، به علاوه پزشک مي تواند به راحتي چربي ها را از سطحي ترين لايه چربي گرفته تا لايه هاي چربي عمقي که نزديک عضله قرار دارند، بدون اينکه هيچ خطري بيمار را تهديدنمايد.
سوالات متداول:
-تفاوت اين روش با ليپوساکشن، ليزر ليپوليز و ليپوليز اولتراسونيک چيست؟
در ليپوساکشن سنتي، پزشک با زدن ضربه به چربيها، آنها را از محل خود جدا کرده، اين چربيها توسط ساکشن دستگاه از بدن خارج مي شد؛ اين ضربه باعث آسيب به عروق شده، با خونريزي و افزايش ريسک آمبولي همراه بود.
در ليزر ليپوليز، ليزر موجب توليد حرارت مي شود، اين حرارت با خطرات بسياري نظير سوختگي و نکروز پوستي همراه است. از طرف ديگر، اشعه ليزر قادر به ليز چربي در زمان کوتاه نيست و پزشک مجبور است جهت از بين بردن حجم زياد چربي، باز هم طبق روش ليپوساکشن سنتي، ضربه بزند، که اين امر موجب اضافه شدن خطرات ليپوساکشن سنتي، به خطرات ليزر ليپوليز خواهد شد.
روش ديگر، که ليپوليز اولتراسونيک است، روشي است که بعلت خطرات و عوارض زياد، در يکي از کتب اصلي و رفرنس جراحي ( Met’s ) منسوخ شده اعلام شده است اما متاسفانه هنوز در ايران در برخي از مراکز استفاده مي شود.
در تمامي روشهاي فوق، با توجه به وجود حرارت و اعمال ضربه، امکان برداشت چربي بصورت يکنواخت وجود نداشته، ناهمواري و پستي و بلندي در موضع درمان ايجاد مي شود.
اما در تکنيک ليپوماتيک، نيازي به استفاده از ضربه و حرارت وجود ندارد و لذا امکان برداشت چربي از تمامي لايه ها بصورت يکنواخت وجود دارد.

-آيا اين روش قادر به درمان سلوليت نيز هست؟
بله. خوشبختانه اين روش مي تواند چربيها را از سطحي ترين لايه ها بردارد، لذا تنها روشي است که قادر به درمان ظاهر پوست پرتقالي سلوليت است.

-نياز به پوشيدن گن در اين روش چقدر است؟
در اين روش تنها به 2 هفته بستن گن نياز است، در حاليکه در ساير روشها 1 ماه بستن گن ضروري است.

-آيا نيازي به بيهوشي و بستري در اين روش وجود دارد؟
خير. اين روش تنها با بي حسي موضعي انجام ميشود و نيازي به بستري در بيمارستان و بيهوشي عمومي ندارد.

-آيا پس از انجام ليپوماتيک، احتمال بازگشت مجدد چربيها در نواحي عمل شده وجود دارد؟
خير. از آنجائيکه سلولهاي چربي بطور کامل با تکنيک ليپوماتيک برداشت ميشود، بازگشت در اين روش وجود ندارد.