لاغری با طب سوزنی چگونه است؟

نسبت دور کمر به دور باسن به معني نسبت محيط دور کمر به محيط دور مفصل ران است. اين نسبت مي‌تواند نشانه‌اي از سلامتي شخص و ريسک ابتلا به مشکلات جدي سلامتي همچون ديابت و بيماري‌هاي قلبي-عروقي باشد. بسياري از تحقيقات نشان داده که زناني که نسبت دور کمر به دور باسن ??? براي زنان و ??? براي مردان نشان‌دهنده سلامتي بيشتر و باروري بالاتر است. تحقيقات نشان مي دهد در صورتي که دور کمر زنان بيش از 80 سانتيمتر و مردان بيش از 94 سانتيمتر باشد ، خطر ابتلا به ديابت نوع دوم و بيماري هاي قلبي در آنها بالا خواهد بود.
روش محاسبه ‌نمايه توده بدن( BMI )
جهت محاسبه نمايه توده بدني، وزن خود را بر حسب کيلوگرم بدست آورده و قد خود را به مقياس متر معين نماييد .مثلا قد 168 سانتيمتر معادل 68/1متر مي باشد . سپس اين عدد را به توان 2 برسانيد و حاصل را بعنوان مقسوم عليه در نظر گرفته و رقم وزن را بر آن تقسيم نماييد. حاصل تقسيم نمايه توده بدني شما ميباشد.
وزن برحسب کيلوگرم
———————— = نمايه توده بدن(BMI)
توان دوم قد برحسب متر
لاغري با طب سوزني چيست ؟
طب سوزني با تنظيم اشتها ، ميل زياد خوردن را تعديل مي کند. بر اساس عقايد طب سنتي در يک فرد چاق ، سيستم طبيعي بعضي ارگانها مختل مي شود. کم کاري تيروئيد يکي از علل شايع کاهش متابوليسم و چاقي مي باشد که با آزمايش خون اين موضوع تاييد شده و در صورت وجود ، درمان کم کاري تيروئيد بطور همزمان انجام مي شود. در افرادي که ريزه خواري دارند و يا اينکه پر خوري عصبي دارند از سوزن هاي فشاري استفاده مي شود که اين سوزن ها شبيه پونز بوده و بوسيله چسب در نقاط خاصي از گوش قرار گرفته و روزانه 3تا 4 نوبت توسط بيماربه آرامي ماساژ داده مي شود. اينکار به تحريک شاخه گوشي عصب واگ منجر شده و از آنجا که عصب واگ در معده و روده داراي انشعابات متعددي است فرد احساس سيري و پري نموده و از خوردن بيش از حد پرهيز مي نمايد.
همزمان با طب سوزني رژيم غذايي تجويز مي شود. در صورتي اين درمان موثر است که رژيم تجويز شده رعايت شود . در بعضي از مکاتب قبل از شروع درمان يک دوره 1 تا 2 هفته اي روزه داري تجويز مي شود. بعد از روزه بيمار خواهد توانست عادات غذايي روزمره را به نحو آسانتري تغيير دهد.
دوره درمان براي طب سوزني لاغري ?? جلسه است که هفته اي ? تا ? بار انجام مي شود. در مواردي که نمايه توده بدن بيشتر از ?? باشد(چاقي درجه ? و?) تعداد جلسات اضافه مي شود. دوره روزه بعد از سه ماه ممکن است تجديد شود.
در بعضي از بيماري هايي که سبب بي اشتهائي و ارگان ها دچار نوعي کمبود مي گردند از جمله بي اشتهايي عصبي ، طب سوزني همراه موکسي باسشن (حرارت دادن سوزن ها بوسيله سوزاندن گياه موکسا) حتما در بهبودي و به وجود آمدن اشتهاي خوب و از بين رفتن بي حالي و لاغري و کمي وزن و ساير عوارض بسيار موثر خواهد بود .
در کلينيک هاي مدرن طب سوزني بجاي سوزاندن گياه موکسا که ايجاد دود و به ندرت حساسيت تنفسي مي نمايد از لامپ هاي مادون قرمز براي گرم کردن سوزن ها استفاده مي شود که تاثير تحريکي در حد موکسي باسشن داشته و نياز به سوزاندن و آتش زدن در محيط درماني را مرتفع مي سازد.