دستگاه کویتیشن و اثر آن

 کويتيشن سيستمي است که بااستفاده ازامواج اولتراسوند متمرکز،موجب ازبين رفتن سلولهاي چربي مي شود.
مکانيسم عمل:
-ايجاد حبابهاي کوچک( Micro Bubble) دربافت چربي،که بزرگ شدن اين حباب ها و انفجار آنها ، با ايجاد موج عرضي،موجب آسيب به ديواره سلولهاي چربي و تخريب آنها مي شود.
-امولسيفيه شدن چربيها و ازاد شدن چربيهاي Liquefy شده به داخل جريان خون
-برداشت چربيها توسط جريان لنفاتيک و ادرار،که موجب دفع آنها از بدن خواهد شد.
کاربرد آن :
-ازبين بردن چربي شکم،پهلوها،رانها،بازوها و باسن
-کمک به درمان نماي ظاهري پوست پرتقالي سلوليت
سوالات متداول :
-در هر جلسه درماني انتظار چه ميزان کاهش وزن وجود دارد؟
در هر جلسه استفاده از اين سيستم،کاهش سايزي درحدود ?-? inch ايجادمي شود.
-آيا استفاده از کويتيشن به نتايج درماني RF کمک مي کند؟
بله. مي توان حدود نيم ساعت بعد از انجام RF ، از کويتيشن جهت اثربخشي بهتر در نواحي داراي ضخامت چربي بيشتر استفاده کرد.
-انجام کويتيشن در چه مواردي توصيه مي شود؟
در مناطق داراي ضخامت چربي زياد نظير شکم، پهلوها و کناره هاي خارجي رانها و بازوها مي توان از اين روش استفاده کرد.