سوالات رایج در مورد کویتیشن

در هر جلسه چند سانت از موضع کم خواهد شد؟
ميزان تغيير سايز در افراد متفاوت است که به سن، جنس، مقاومت بافت چربي و … بستگي دارد. نتايج کاهش سايز از جلسه اول قابل مشاهده مي باشد. به طور کلي ميتوان گفت در صورت رعايت رژيم غذايي مطلوب و فعاليت بدني در هر جلسه 1 تا 4 سايز (2 تا 8 ساتي متر) در نواحي بزرگ مثل شکم و پهلوها کاهش سايز خواهيم داشت.

تعداد جلسات استفاده از دستگاه کويتيشن چگونه است؟
بصورت هفته اي يک جلسه مي باشد و مابين 6 الي 12 جلسه بسته به ميزان چربي ادامه مي يابد.

آيا اين روش درد هم دارد؟
خير در اين روش فرد کاملا راحت است و به هيچ عنوان احساس درد ندارد.

آيا همه افراد مي توانند از اين روش استفاده نمايند؟
محدوديت استفاده از امواج اولتراسوند در افراد داراي کبد چرب، فشار خون و چربي بالا، صرع، پيوند کليه وقرنيه، ايمپلت، پروتز فلزي، بارداري و شيردهي و افراد ديابتيک مي باشد.

آيا استفاده از اين دستگاه عوارضي دارد؟
بر اساس آزمايش خون و داده هاي باليني بيماران (قبل و بعد از اولتراسوند) هيچ عارضه باليني خاص و ياعارضه جانبي ناشي از اثرات غير طبيعي مواد شيميايي فيزيکي و تغييرات بيولوژيکي ديده نشده است.

نکات:

براي گرفتن نتيجه مطلوب بايد تعداد و فواصل درماني تنظيم شده را رعايت کنيد.
در روز استفاده از دستگاه حداقل نيم ساعت پياده روي يا ورزش هوازي انجام دهيد.
بايستي در دوره استفاده از دستگاه از رژيم غذايي سالم پيروي کنيد.
به طور کلي بايد از مصرف چربي و کربو هيدرات ساده (برنج، شکر......) تا 24 ساعت بعد از درمان خودداري شود.
براي دفع مواد زائد چربي هاي آزاد شده از موضع، در طي درمان روزانه 1.5 تا 2 ليتر (8 تا 10 ليوان) آب بنوشيد.