روش‌های موقت و دائم موزدایی بدن

باورها و شايعات زيادي درباره شل شدن و يا پيري پوست با انواع روش هاي اپيلاسيون وجود دارد مي خواهيم آنها را مورد بررسي قرار دهيم
عضو مرکز تحقيقات پوست و سالک استان اصفهان گفت: از بين بردن موهاي زائد با استفاده از روش الکتروليز موجب ايجاد اسکار و سوراخ شدن سطح پوست مي‌شود.
به گزارش مجله پزشکي دکتر سلام، گيتي صادقيان، با اشاره به روش‌هاي موقت و دائمي رفع موهاي زايد بدن اظهار کرد: روش‌هاي موقت موزدايي بدن عموما بدون خطر است و تنها پس از استفاده از اين روش‌ها عوارض موقتي مانند ايجاد آکنه دارد.
وي با بيان اينکه استفاده دائمي از روش‌هاي موقت موزدايي عارضه‌اي براي پوست به دنبال ندارد،‌ اضافه کرد: باورهاي رايج مانند شل شدن و يا پيري پوست در خصوص برخي از روش‌هاي موقت موزدايي وجود دارد که نادرست است و مواردي مانند شل شدن و يا پيري پوست ارتباطي با رفع موهاي زايد پوست با روش‌هاي غير دائمي اپيلاسيون ندارد.
اين متخصص پوست با اشاره به باور نادرست آسيب پوست با رفع موهاي زايد از روش‌هاي غير دائم تصريح کرد: يکي از روش‌هاي حال حاضر که از آن به فراواني استفاده مي‌شود روش ليزر است که در آن فوليکول مو به دفعات سوزانده‌ مي‌شود و در نتيجه تعداد فوليکول‌هاي مو کاهش مي‌يابد. رفع موهاي زائد
صادقيان با بيان اينکه ليزر را نمي‌توان يک روش دائمي براي رفع موهاي زائد عنوان کرد، خاطرنشان کرد: علاوه بر ليزر، در گذشته از الکتروليز نيز استفاده مي‌شد که استفاده از آن موجب ايجاد اسکار و سوراخ شدن سطح پوست مي‌شود و توصيه نمي‌شود.
وي با بيان اينکه فرقي نمي‌کند که از کدام روش براي رفع موهاي زايد استفاده شود، خاطرنشان کرد: در هر دو حالت چه به صورت موقتي و چه به صورت ليزر، موها مجدد رشد مي‌کند اما با اين وجود مي‌توان از ليزر به عنوان يک روش دايمي براي رفع موهاي زايد نام برد.
منبع: دکتر سلام