لیپوماتیک هم نوعی لیزر است؟

ليپوماتيک، روشي است که به وسيله آن مي توان با کمک امواج اينفراسونيک روي بافت چربي اضافه بدن تاثير گذاشت و سلول هاي چربي را از يکديگر جدا کرد، آنها را به صورت مايع درآورد و از بدن خارج کرد.
تفاوت ليپوماتيک با ليزر ليپوليز؟
چربي ها را مي توان با روش هاي مختلفي مانند استفاده از امواج اولتراسونيک، ليزر ليپوليز يا ليپوساکشن از بدن خارج کرد.

امواج اولتراسونيک، چربي ها را ذوب و آنها را آماده خروج از بدن مي کند.
با ليزر ليپوليز، بافت چربي ذوب و به وسيله متخصص از بدن خارج مي شود.
چربي هاي ذوب شده در روش ليپوليز، ديگر قابل استفاده نخواهند بود در حالي که در روش ليپوماتيک، هيچ گونه حرارتي توليد نمي شود و چربي ها نمي سوزند. از اين رو، خطر سوختگي پوست هم با استفاده از اين روش وجود نخواهدداشت.
ضمن اينکه چربي خارج شده به وسيله روش ليپوماتيک (با وجود مايع بودن)، به دليل اينکه حرارتي نديده است، قابليت تزريق در قسمت هاي مختلف بدن بيمار را خواهد داشت.
تفاوت ليپوماتيک با ليپوساکشن؟
هر ? روش ليپوماتيک، ليزر ليپوليز و اولتراسونيک ليپوليز، از ليپوساکشن معمولي براي رفع چربي هاي موضعي بهتر هستند زيرا باعث سفت تر شدن پوست مي شوند و تاحد قابل توجهي از افتادگي پوست به دليل تخليه بافت چربي زيرپوستي، پيشگيري مي کنند.
بروز نکردن افتادگي پوست با استفاده از روش ليپوماتيک، تا اندازه اي قابل توجه است که براي آن گروه از افرادي که به دليل افتادگي شکم، کانديد انجام عمل جراحي آبدومينوپلاستي هستند، مي توان با ? ? جلسه ليپوماتيک، پوست شکم را به وضعيت طبيعي برگرداند تا نياز به جراحي نباشد. هزينه ليپوماتيک
آيا مي توان از ليپوماتيک براي برداشتن بافت هاي چربي وسيع در قسمت هاي مختلف بدن و در يک جلسه استفاده کرد؟
نه، استفاده از اين روش براي رفع چربي هايي با وسعت بالا در يک جلسه، چندان توصيه نمي شود.
يعني اگر فردي داراي چربي اضافه در چند قسمت مختلف بدن مانند ران ها، شکم و پهلوها بود، بهتر است ليپوماتيک هر قسمت را در جلسه هاي مختلف انجام دهد تا درمان او با ايمني بيشتري انجام شود. 

منبع: بيوطب