توجه در روش کویتیشن

پس ازانجام کار بطورموقت مقدارچربي خون بيشترشده و درنتيجه براي کساني كه به صورت ارثي يا ژنتيکي دچار مقادير بالاي چربي خون (کلسترول بالاي 300 يا تري گليسريد بالاي 500 ) و فشارخون که تحت کنترل نيست ميباشند ،روش مناسبي نبوده وبا ريسک خطرات قلبي ياعروقي(رگها) همراه مي باشد.

– ازموارد ديگر که اصلا نبايد ازاين روش استفاده کنند: خانمهاي باردار،شيرده يا تازه زايمان کرده يا درروزهاي عادت ماهانه (درمورد شکم در خانمها)، افراد داراي ضربان ساز(PACE MAKER ) قلبي يا بيماري قلبي يا هروسيله الکترونيکي داخل بدن.
– ساير موارد: وجود تب بالا، سرطان ،بيماري سل،بيماريهاي شديد کبدي يا کليوي ، ايدز،هپاتيت، فتق شکمي، درمان طولاني مدت با آسپيرين يا مسکن ها، مشکلات انعقاد خون، آسم، سابقه لخته خون در سياهرگها و وجود تاتو،لک پوستي يا بافت کلوئيد( گوشت اضافه) در پوست محل کاربا دستگاه ميباشند.

*** مثل ساير روشهاي لاغري موضعي،اساس درمان موفق برپايه رژيم درست غذايي و ورزش بوده وبدون اينها احتمال عدم موفقيت يا برگشت سريع چاقي بسياربالاست. ***
نتايج درمان با اين دستگاه درصورت رعايت نکات گفته شده بسيارچشمگير مي باشد.فاصله بين جلسات هفتگي بوده وتا بدست آوردن نتيجه مطلوب يا تا زماني که ديگرپيشرفتي درنتايج ديده نشود ادامه مي يابد. حداقل تعداد جلسات بايد بين 8 تا 12 باشد.درصورت رعايت رژيم غذايي مطلوب وفعاليت بدني در هر جلسه بين 1 تا 4 سايز( 2 تا 8 سانتيمتر) درنواحي بزرگ مثل شکم وپهلوها کاهش سايز خواهيم داشت. بيش از 12 جلسه مداوم انجام درمان با مقاومت بافت چربي به امواج دستگاه همراه ميشود. لذا بايد ازدرمانهاي کمکي بهره برد. ترکيب اين روش با دستگاه R.F و خصوصا مزوتراپي سرعت و مقدار نتيجه گيري را بسيار تغيير ميدهد.فاصله بين جلسات از 4 تا 10 روز بسته به ميزان پاسخ به درمان ،متغير بوده وبه طور متوسط يکهفته مي باشد.
حين انجام کار بايد تمام وسايل فلزي والکترونيکي (موبايل) رابايد از بدن دورکرد، چرا که احتمال آسيب به بدن يا دستگاه الکترونيکي وجود دارد. پيش وپس از درمان با اين دستگاه بايد مقادير زيادي (درحد تحمل) آب نوشيد.

ويژگيهاي روش کويتيشن:
• درمان بدون نياز به بيهوشي و غير تهاجمي
• آسان و راحت ، بدون درد ، بدون ايجاد اسکار
• اثر بخشي در عين امنيت و سلامت کامل
• زمان درمان کوتاه ( 15 الي 20 دقيقه ) و نيز زمان بقاي اثر درماني بالا
• بهره گيري از گزينه هاي پالس مکانيزه براي راحتي درمان
• قابليت درمان چربي هاي موضعي بازوها ، شکم ، کمر ، بالاي ران ، داخل ران ها ، پشت زانو
بهناز محمدي (کارشناس ارشد رفتار حرکتي)
منبع- آنلاين سلامت