تنگ کردن واژن با استفاده از نخ

روش بالا کشيدن پرينه پشتي
بالا رفتن سن و گذشت زمان يکي از عوامل افتادگي واژن و شل شدن واژن مي باشد ، بنابراين نياز است با استفاده از روش ها و تکنيک هاي جديد پرينه و واژن را به حالت اول خود برگرداند ، با استفاده از تکنيک جديد نخ مي توان علاوه بر بالا کشيدن پرينه و واژن ، تنگ کردن واژن را انجام داد .
در گذشته با استفاده از نخ فقط صورت و بدن ليفت داده مي شد اما امروز با متد جديد مي توان ليفت پرينه را انجام داد .
نخ هاي قابل جذب جهت ليفت واژن توسط کمپاني پروم ايتاليا ارائه شده است که با استفاده از اين نخ ها مي توان به آساني و به شکل ايمن تنگ کردن واژن با استفاده از نخ را فراهم کرد .
در روش اول به شکل کانيکال تنگ کردن دستگاه تناسلي و پرينه صورت مي گيرد ، خوشبختانه در اين روش نيازي به بيهوشي نيست از مزيت ديگر اين روش تنگي واژن بدون خونريزي مي باشد .
در روش دوم به شکل اثر ثانويه عمل مي شود ، اين روش نسبت به روش اول بسيار تاثير گذار تر عمل مي کند و سبب کلاژن سازي در ناحيه واژن مي شود و بافت هاي ناحيه واژن به شکل خود به خود به حالت اوليه باز مي گردند .
موارد استفاده از نخ هاي واژينال :
جوان سازي واژن
ليفت بافت واژن
بازسازي پرينه پس از زايمان
تنگ نمودن واژن
ترميم شل بودن واژن
بازسازي پرينه پس از اپيوزوتومي
ترميم چروک خوردگي پريمه