اسکارلت

اسکارلت از امواج راديوفرکانس با تکنولوژي فرکشنال ميکرونيدلينگ استفاده نموده، و بعنوان اولين توليد کننده سيستمهاي FMR در دنيا، درحال حاضر، شناخته شده ترين برند تکنولوژي فرکشنال مي باشد.

 دستگاه اسکارلت، 25 عدد نيدل بطور همزمان وارد پوست مي شود که عمق نفوذ آنها بين 0.5-3.5 mm با دقت 0.1 mm قابل تنظيم مي باشد. آرايش اين نيدل ها طبق يک شبکه ماتريکسي بسيار پيشرفته و بصورت Bipolar مي باشد.
گرماي توليد شده توسط RF از يک طرف موجب افزايش سنتز کلاژن و الاستين شده، از طرف ديگر، موجب Remodeling کلاژن مي شود.

با توجه به قانون اهم در مورد ميزان عبور جريان الکتريکي از مقاومتهاي مختلف موازي، عبور جريان راديوفرکانس از لايه هاي مختلف اپيدرم و درم، يک محدوده حرارتي به شکل قطره اشک پديد مي آورد. با توجه به اين قانون و با توجه به اينکه بيشترين مقاومت مربوط به اپيدرم است، حرارت بسيار کمي در اپيدرم ايجاد شده، خطر ايجاد آسيب حرارتي و سوختگي در اپيدرم بطور کامل از بين خواهد رفت. همچنين، اگر نوک اين نيدلها به بافت چربي برخورد کنند، با توجه به بيشتر بودن مقاومت چربي نسبت به درم، انرژي به درم منتقل شده، ليز چربي در ناحيه درم مشاهده نخواهد شد.