اساس رادیوفرکانسی ومکانیسم آن

طيف امواج الکترو مغناطيس از امواج راديويي،ميکروويوها،مادون قرمز، نورمرئي،ماوراي بنفش، اشعه ايکس واشعه گاما تشکيل شده ااست که امواج راديويي در پايينترين فرکانس اين طيف قرار دارند.تشکيل جريان راديو فرکانسي هنگامي رخ مي دهد که ذرات شارژ شده در يک مدار بسته به صورت امواج الکترومغناطيس جريان مي يابند. زماني که جريان الکترومغناطيس در بافت با مقاومت روبرو مي شود حرارت توليد مي گردد. مقدار حرارت توليد شده بستگي به مقدار جريان، توان خروجي دستگاه، فرکانس جريان، سطوح مقاومت در بافت هدف وخصوصيات الکترودها دارد. شدت جريان وتوان خروجي دستگاه ها مهمترين عامل در ميزان اثر بر روي بدن مي باشند .مطالعات باليني نشان داده است که استفاده از الکترودهاي غير رسانا همراه با سنسور حرارتي جهت کنترل دماي سطح پوست به صورت اتوماتيک وقابل تنظيم با شرايط بيماران وناحيه درمان منجر به انتقال حداکثر انرژي به درم ولايه هاي عمقي تر آن بدون آسيب هاي پوستي وسوختگي مي گردد.

بافت هاي انساني به طور مثال پوست حاوي مقادير زيادي انواع الکتروليت هستند که اجازه هدايت جريان با درجات گوناگون از مقاومت را مي دهند وسبب ايجاد حرارت مي شوند .

ميزان آب پوست در نواحي مختلف بدن ودر زمان هاي متفاوت روز نيز مختلف است. رطوبت محيط، جذب آب درون بدن واستفاده از مواد مرطوب کننده موضعي نيز بر ميزان آب درون پوست تاثيرگذار هستند. بنابراين عبور جريان راديوفرکانسي از درون پوست به فاکتورهاي زيادي وابسته است که ممکن است از يک درمان تا درمان بعدي در يک فرد نيز متفاوت باشد.بافت هايي که مقاومت بالايي دارند (مانند چربي زير پوست) حرارت بيشتري ايجاد مي کنند ومسئول ايجاد تاثيرات حرارتي عميق تر دستگاه هاي راديوفرکانسي هستند .

امواج ايجاد شده شامل امواج راديوئي طيف الکترو مغناطيس بوده که پايينترين فرکانس را در طيف امواج الکترو مغناطيس دارند که طول موج هايي بين چند سانتيمتر تا 100کيلومتر دارند.پيشرفت در سيستم هاي خنک کننده سبب شده تا با استفاده از انرژي راديوفرکانسي بتوان لايه هاي عمقي درم وهيپودرم (لايه هاي زيرين ترپوست)را که محتوي بافت چربي وبافت همبندي بين لوبولي( سلوليت) هستند را دچار تغييرات ميکروسکوپيک بافتي نمود بدون آنکه آسيبي به اپيدرم ولايه هاي سطحي تر پوست زد.در اين سيستم ها پروب همواره خنک مي شود . در حال حاضر راديوفرکانسي يکي از جديدترين وکم خطر ترين روش هاي درماني جهت ليفتينگ، جوانسازي ورفع چين وچروک،سلوليت وچربي هاي موضعي مي باشد.