آیا واژن با خوردن آب انار تنگ می شود؟

سلام مي خواستم واژنم رو به صورت طبيعي تنگ کنم چيکار بايد بکنم؟ مي گويند آب انار تنگ مي کند درست است؟

پاسخ دکتر مينو آيرملو، متخصص زنان و زايمان:
در مورد تنگ شدن دهانه واژن نبايد به اين توصيه هاي غير علمي اکتفاء کرد و در مورد سوالي که مخاطب پرسيده اند هم اين نکته صدق مي کند و بعضي ها مي گويند که آب انار تنگ کننده است. اما بايد گفت که استفاده از آب انار در تنگي واژن هيچ تاثيري ندارد. يک راه براي اين کار استفاده از عمل جراحي است و در صورتي که دوست دارند جراحي کنند و دهانه واژن شان تنگ شود. اما اگر دوست ندارند جراحي شوند مي توانند از ليزر نيز براي انجام اين کار استفاده کنند.