سوختگی ناشی از کرایولیپولیز

متاسفانه با وجود اينکه کرايوليپوليز يکي از دستگاههاي لاغري موضعي است که عوارض ماندگاري که اثار سوئ بر بدن داشته باشد ندارد ولي يکي از اثرات جانبي که ممکن است در اثر کرايوليپوليز ايجاد شود سوختگي و تاول است.همانطور که گرما وحرات مي تواند تاول وسوختگي ايجاد کند سرما هم مي تواند باعث سوختگي و تاول شود،لذا به منظور پيشگيري از تاول براي کرايو ليپوليز، پدهاي انتي فريز طراحي شده که از سوختگي پوست تا حدي جلوگيري مي کنند اما متاسفانه با وجود استفاده از اين پدها باز مواردي از سوختگي مشاهده مي شود .

بدين دليل دستگاههاي جديدي طراحي شدند که جنس هندپيس متفاوت از دستگاههاي قبلي است جنس اين هندپيس ها از نوعي سليکون يا ژله مي باشد که از سوختگي جلوگيري مي کند.با توجه به آمارشيوع سوختگي تحقيقات جديد روي هندپيس آغاز شد و انواع جديد هندپيس ها با جنس هاي متفاوت ساخته شد که خطر سوختگي را کاهش دادند.در اين بين هندپيس هاي سليکوني جاي جديدي را در بازار کرايو باز کردند. به جز جنس هندپيس عوامل ديگري نيز باعث سوختگي ميشوند از جمله:

استاندارد نبودن دستگاه،
کاليبره نبودن دستگاه
تنظيم نادرست دستگاه
حساسيت پوست بيمار واستفاده از پدهاي تاريخ مصرف گذشته يا غير استاندارد
استفاده از بعضي داروها
استفاده پشت سرهم و مکرر در يک منطقه از کرايو مثلا در طول يک ماه 2 بار شکم را کرايو کنيم.
استفاده از سولار در همان ماه در منطقه مورد کرايوليپوليز
يکي از عواملي که در سوختگي بيمار نقش مهمي دارد استفاده از بعضي داروها است که مي تواند در طول درمان پوست بيمار را حساس تر کند مثل استفاده از راکوتان يا د اروهاي کورتيکواستيروئيدي است.لذا سعي کنيد حتما کرايوليپوليز را در مطب و کلينيک هاي معتبر انجام دهيد و داروهاي مورد استفاده را حتما با دکتر خود چک نماييد.

در مجموع کرايوليپوليز دستگاههاي ايمن و بي خطري هستند اگر به نکات زير توجه کنيم:
1 - حتما از دستگاههاي معتبر استفاده کنيم.
2 - کرايوليپوليز هاي جديد با هندپيس هاي سليکوني را انتخاب کنيم
3 - وضعيت سلامتي و پوست خود ا به دکتر مربوطه اطلاع دهيم
4 - ليست داروهاي مصرفي در 6 ماه گذشته را به دکتر خود اطلاع دهيم
5 - تنظيمات دستگاه به درستي انجام شود
6 - از پدهاي آنتي فريز مناسب استفاده شود
7 - در ماه گذشته در منطقه اي که مي خواهيم کرايو کنيم حمام افتاب يا سولار يا ليزر نکرده بلشيم
8 - اگر در منطقه مورد نظر جراحي خاصي تا6 ماه گذشته داشته ايم حتما به اطلاع دکتر مان برسانيم.
9 -اگر قبلا کرايو کرده ايم حتما 2 تا 3 ماه بعد کرايو بعدي را انجام دهيم