دستگاههای کرایولیپولیز و کیومی یا پلیتی

اوج تبليغات غلط شرکت ها بر مي گردد بر مي گردد به اينکه دستگاه کرايوليپوليز بايد وکيومي باشد يا پليتي؟
و در اين راه براي فروش بيشتر نسبت به گمراه نمودن همکاران پزشک و يا متقاضيان به استفاده از دستگاه کرايوليپوليز اقدام مي نمايد.
مسلم است که با کرايوليپوليز وکيومي با بسيار راحت تر به عمق نفوذ 2cm نخواهيم رسيد اما اشکال آن اين است که شعاع موثر آن تنها 3cm است پس مي بينيم که عملا اين روش براي پهلو ها موثرتر است. لاغري شکم و پهلو
اما در روش پليتي رسيدن به عمق 2cm بسيار سخت تر است اما شعاع موثر آن7-5 سانتي متر است که مي بينيم براي شکم بهترين روش است.

اما تفاوت دستگاه ها در همين جا مشخص گرديد در دستگا ههاي معمولي بيش از 45 دقيقه نمي توان سرما داد چون به پوست آسيب خواهد رسيد اما در دستگاه هاي شرکت هاي معتبر تا 3 ساعت هم مي توان بدون عارضه سرما داد و همين امر يعني طولاني تر کردن سرما مي توان عمق نسوز روش پليتي را فزايش داد و به همان عمق 2 سانتي متر رسانيد پس در صورت استفاده از دستگاه هايي که بيش از 2 ساعت مي توان بدون عارضه سرما دهد روش پليتي بسيار بهتر از روش وکيومي به دليل شعاع اثر مي باشد و در کلينيک هاي معتبر فرانسه ، آلمان و آمريکا به همين دليل از روش پليتي استفاده مي شود اما در کشور کره، چين و اسپانيا به دليل عدم توانايي رساندن دستگاه ها به زمان بيش از 2 ساعت از روش وکيومي استفاده مي شود .

آيــــا بعد از استفاده از روش کرايوليپـوليــزر بـه استفاده از دستگــاه cavitation ( کاويتاسيون ) نيازي هست ؟
اگر به شما يک کيک درسته بدهند ميل بفرماييد راحت تر آن را ميل مي کنيد و يا آن را به برشهاي کوچکتر تقسيم نماييد؟

Cavitation هم همينکار را ميکند در واقع سلول هاي چربي تغيير شکل يافته را به قطعات کوچک تر تبديل مي نمايد تا ماکروفاژها (گلبول هاي سفيد ) آن را راحت تر بلعيده و هضم نمايد پر سرعت خورده شدن چربيهاي از بين رفته مي توان ديد در اتمام cavitation در همه موارد توصيه مي گردد.
منبع: بيتوته