کرایولیپولیزیک

کرايوليپوليزيک پيشرفت غير منتظره در لاغري موضعي محسوب مي‌شود، داراي تاييديه FDA بوده و روشي غير تهاجمي است كه به طور مؤثر چربي و سلولهاي چربي را در منطقه تحت درمان حذف ميكند .نتايج برجسته و قابل توجه از كاهش بافت چربي و سلول هاي چربي را نيز در منطقه تحت درمان نشان ميدهد.

سوال : آنچه کرايوليپوليز را از روش هاي درماني ديگر متمايز ميسازد چيست ؟

• استفاده از تكنولوژي سرما جهت كاهش سايز چربي،
• حذف سلولهاي چربي،
• تعداد جلسات كم (يك يا حداكثر دو جلسه)
• برگشت ناپذيري و
• غير تهاجمي بودن آن

درطول درمان با اين روش جهت لاغري موضعي يك اپليكاتور غير تهاجمي، سرماي كنترل شده را به طور كاملا دقيقي به مناطق هدف درمان ميرساند و سلولهاي چربي را در منطقه تحت درمان حذف ميكند، کرايوليپوليز روش درمانى جديد براى "حذف چاقى هاى موضعى" يكى از جديدترين و متداولترين روش هاى غير جراحى درمان چاقى هاى موضعى است كه امرزه در اروپا ،آمريكا، آسيا و كانادا استفاده ميشود.

در کرايوليپوليز بابهره گيرى از تكنولوژى سرما به همراه ايجاد فشارمنفى در موضع مورد نظر برودتى حدود منفى ده درجه سانتيگراد ايجاد ميشود كه اين فرايند موجب اپپتوزيس در سلولهاي چربى ميشود، اپپتوزيس در واقع مرگ تدريجي و برنامه ريزى شده سلولهاي چربى است كه موجب كاهش ضخامت لايه هاى چربى در زمان دو تا شش ماه ميشود.

کرايوليپوليز درسال 2010 براى اولين بار موفق به كسب تائيد FDA سازمان غذا و داروى امريكا براى درمان چاقى هاى موضعى در قسمت پهلو ها و شكم شد، كه با مراجعه به سايت FDA ميتوان از اين مطلب اطمينان حاصل كرد، ولى در حال حاضر باتوج ه به كسب نتايج حيرت آور در ساير نقاط بدن به استثناء سينه ها و غبغب مورد استفاده قرار مى گيرد.

مزاياى کرايوليپوليز :

1- روش غير جراحى: در واقع هيچ روش جراحى و ليزر در كرايوليپوليز استفاده نميشود، بعد از کرايوليپوليز دوران نقاهت و از كار افتادگي و استراحت وجود ندارد در حالى كه نتايج درمانى مشابه روش هاى جراحى مى باشد.

2- تعداد جلسات كم: براى اجتناب از اتلاف وقت و مراجعات مكرر در يك جلسه يا حداكثر در دو جلسه به فاصله سه تا شش ماه روشي بسيار مناسب براى درمان چاقى هاى موضعى است.

3- برگشت ناپذير بودن:تنها روش غير جراحى درمان چاقى هاى موضعى است كه بدليل حذف سلولهاى چربى توسط سلولهاى ايمنى و سپس حذف چربى و دفع آن توسط كبد، چاقى در موضع درمان شده برگشت ناپذير است.

4- راحت و ايمن براى تمام افراد: بجز قرمزى و درد مختصر و گذرايى كه حدود يك تا دو ساعت بعد از عمل طول مى كشد عارضه ديگرى ندارد.

5- كاهش سايز در مناطق مورد نظر بطور دقيق: در رژيم هاى غذايى كم كالرى، لاغرى هم زمان صورت، يكى از معضلات آن مى باشد، حال انكه در کرايوليپوليز بدليل اينكه عمل روى موضع از پيش تعيين شده انجام ميشود اين مشكل ديده نميشود.

6- عدم نياز به رژيم ومكمل هاى غذايى: کرايوليپوليز براى تمامى افرادى كه چاقى موضعى دارند صرف نظر جنس، كه به سرما حساسيت نداشته باشند و مبتلا به نارسايى كبدى نباشند، قابل استفاده است.

سوال: آيا کرايوليپوليز در خانم هايى كه به تازگى زايمان داشته اند قابل انجام است؟

برگشت به اندام مناسب قبل از باردارى و حفظ تناسب اندام همواره يكى از دغدغه هاى مادران ميباشد، استفاده از روش هاى بى خطر و راحت براى اين منظور توصيه ميشود، کرايوليپوليز باتوجه به مزاياى ياد شده يكى از روش هاى مناسب درمان چاقى هاى موضعى در خانم ها بعد از زايمان ميباشد. تعداد جلسات كم، غير تهاجمى و بدون عارضه بودن و همچنين بدون هيچ تأثير بر دوران شير دهى اين روش را بر روش هاى ديگر برتري ميدهد،کرايوليپوليز از افتادگى شكم كه خود يكى از مشكلات بعد از زايمان ميباشد جلوگيرى ميكند. زمان مناسب براى انجام کرايوليپوليز در زايمان طبيعي از دوماهگى و در سزارين از سه ماهگي به بعد است.