روش های تنگ کردن واژن

خيلي از زن‌ها يي که احساس مي‌کنند واژن آنها دچار کشيدگي و گشادي شده ، اذعان مي‌کنند که دچار ريزش ادرار هم هستند ، خصوصاٌ در زمان‌هايي که مي‌خندند يا قلقلک مي‌شوند و يا عطسه مي‌کنند. متاسفانه خيلي از زن‌ها هستند که اين امر باعث نگراني آنها مي شود و مشخصاٌ زماني‌که چندين بار زايمان کرده باشند.

پزشکان اصلاٌ جا نمي خورند وقتي که مي‌شنوند شما نگران چنين مشکلي هستيد. در نتيجه اين کاملاٌ منطقي مي باشد که شما مشکلتان را در اولين وقت معاينه عنوان کنيد حتي اگر بيان کردن اين مشکل برايتان دشوار باشد .
در هر صورت زايمان باعث تغييراتي در بدن فرد و همچنين نحوه پاسخگويي و رفتارهاي جنسي فرد خواهد شد که مي‌بايست فرد خود را به آنها بوسيله کارهايي مثل امتحان کردن پوزيشنهاي مختلف ، يا انتظارات و درخواستهاي مختلف ، يا کارهاي ديگر ، با آن تطبيق دهد . بعضي وقت ها موارد و کمک‌هاي پزشکي نيز راه گشا خواهند بود .
اما در ابتدا با همسرتان مشورت کنيد، اگر چه که ممکن است برايتان سخت باشد که در مورد چنين چيزي که احتمالاٌ مد نظر و نگراني هر دوي شماست صحبت کنيد. بايد پذيرفت که اين تغييرات ناخواسته به هر ترتيب جزئي از زندگي هر فرد محسوب مي‌شود و کاملاٌ هم طبيعي است . فرد نيز بايد ظرفيت پذيرش آن را در يک رابطه همسرانه داشته باشد.
اگر هنگام زايمان براي شما اپيزيوتومي (در هنگام زايمان طبيعي چنانچه پزشک و يا ماماي شما تشخيص بدهند که نوزاد فضاي بيشتري براي خارج شدن احتياج دارد اقدام به بازکردن قسمت تحتاني دهانهي واژن ميکنند و پس از تولد نوزاد دوباره آن را بخيه زده و ميدوزند ) انجام شده است و يا دچار پارگي واژن در طول زايمان شدهايد ( اين مسئله براي همه ي خانمها پيش نميآيد).
علاوه بر بخيه هايي که براي بسته شدن اين شکاف زده ميشود در صورت تمايل شما، پزشک يا ماما مي تواند يک يا دو بخيه به آن اضافه کند تا تنگي مطلوب ايجاد شود. اما فراموش نکنيد که در صورت تنگي واژن بيش از حدعمل دخول به سختي و همراه با درد انجام خواهد شد که اين مسئله با کاهش ميل جنسي که پس از زايمان در اکثر خانمها اتفاق ميافتد مزيد بر علت شده و سردي زوجين به يکديگر را سبب خواهد شد.

البته با انجام ورزشهاي کيگل يا ورزش‌هاي عضلات کف لگن در طول مدت بارداري نيازي به زدن بخيه هاي اضافي هم نيست. انجام ورزش‌هاي کيگل بطور مرتب در دوران بارداري و پس از آن کمک شاياني به آسان تر نمودن عمل وضع حمل ميکند همچنين با سفت کردن عضلات واژن دربالابردن لذت جنسي در هنگام عمل دخول، بند آمدن خونريزي، داشتن نزديکي بدون درد پس از زايمان موثر است.
تمرينات کيگل
تمرينات کيگل باعث تقويت عضلات پاييني لگن خاصره و ماهيچه هايي که در هنگام زايمان کشيده شده اند ، خواهد شد .اين تمرينات حتي به لذت بيشتر جنسي ( ارگاسم شديدتر ) نيز منجر خواهد شد چراکه باعث قوي‌تر شدن و بيشتر انعطاف پذير شدن ماهيچه ها خواهد گرديد. اين تمرينات کيسه مثانه را هم سفت‌تر خواهند کرد که درنتيجه شما ديگر چکه هاي ادراري نخواهيد داشت. نکته اينجاست که به هر حال اين تمرين خود واژن را تنگ نخواهد کرد بلکه در حقيقت ماهيچه هاي ورودي دهانه واژن را تنگ‌تر خواهند کرد.
روش تمرينات کيگل
در زمان ادرار ،بدون استفاده از دست ماهيچه هايتان را جمع کنيد تا جايي که جلوي ادرار را به مدت ? ثانيه بگيريد و بعد دوباره رها کنيد تا ادرار جاري شود. تمرينات کيگل بر روي ماهيچه هاي بخش پاييني لگن خاصره فشار وارد کرده و آنها را تمرين مي دهد.
(در حالت بدون ادرار و طبيعي ) اگر مي خواهيد که چک کنيد تا مطمئن شويد که به ماهيچه به درستي فشار مي‌آوريد ، مي توانيد يک يا دو انگشت تميز خود را داخل واژن کنيد و بعد شروع به سفت کردن ماهيچه نماييد. اگر احساس کرديد که به انگشتتان فشار وارد مي‌شود حتي به اندازه خيلي کم ، مشخص مي‌شود که شما در مسير درستي حرکت مي‌کنيد
پنج تا ده بار در روز ، به مدت ده دفعه اين‌کار را انجام دهيد .
اين کار بين هشت تا ده هفته زمان خواهد برد تا شما بتوانيد نشانه هاي پيشرفت را مشاهده کنيد اما تحمل کنيد و بدانيد که قطعاٌ نتيجه خواهد داد چراکه اساس کار کيگل هم ، مثل همه تکنيک‌هاي وزنه برداري و بدن‌سازي براي تاثير به زمان نياز خواهد داشت. ميله هاي هالتر واژن هم براي اين مسئله تاثير گذار خواهد بود.
اگر تمرينات کيگل را بطور مستمر و پيگير انجام داديد ولي هيچگونه تغييري را مشاهده نکرديد روش‌هاي ديگري نيز وجود دارد که به آن اشاره مي کنيم
مخروط واژن : اين يک جسم نسبتا وزن دار مي باشد و در اندازه هاي پنبه هاي دوران قائدگي، که با وارد کردن آن درون واژن بايد سعي کنيد که آن را نگاه داريد.افزايش وزن اين اجسام به مرور باعث قوي تر شدن ماهيچه هاي واژن مي‌گردد. ابتدا از وزنه سبک شروع خواهد شد و دوبار در روز به مدت ?? دقيقه به ماهيچه هاي واژن فشار وارد مي‌گردد. زماني که خود را در نگهداري وزنه توانا ديديد وزن وزنه را افزايش دهيد .
محرک‌هاي الکتريکي : با اين روش قدرت ماهيچه هاي واژن و بخش تحتاني لگن خاصره نيز مشخص خواهد شد . با قطع و وصل کردن جرياني از برق باعث مي‌شويد که ماهيچه ها خود را جمع و سپس شل نمايند. اين روش از يک تا چهار روز ادامه خواهد داشت که در بالاترين ميزان آمادگي تا ?? دقيقه در يک مرحله نيز طول خواهد کشيد.
بسته به شرايط فرد و ماهيچه ها حتي ممکن است به مدت چند هفته مستمر اين شيوه ادامه يابد. بعضي از دکترها اين کار را خود در مطب انجام مي‌دهند اما دستگاهاي ساده و قابل استفاده در منزل نيز موجود مي‌باشد.
NeocontrolTM: اين شيوه در حقيقت يک صندلي داراي بخش مغناطيسي مي‌باشد که ماهيچه هاي بخش تحتاني لگن خاصره را تحريک خواهد کرد.اين شيوه توسط پزشکان مربوطه در مطب بمدت ?? تا ?? دقيقه ،دوبار در هفته انجام مي‌گيرد.طول مدت درمان در حدود ? هفته خواهد بود.
اما بعضي ازپزشکان نيز براي شما که داراي مشکل کشيدگي واژن هستيد جراحي را پيشنهاد مي‌دهند که اين آخرين راه براي اين مشکل است.
محصولات ليزري و چيزهاي پيچيده ديگر نيز مي توانند شما را به وضعيت قبلي برگردانند. و البته شما و پزشکتان هستيد که تصميم مي‌گيريد چه کاري براي شما منطقي‌تر خواهد بود.
چيزي براي خجالت وجود ندارد. اين يک مسئله همگاني‌ست و اطلاعات مربوط به آن که هم اکنون در اختيار شماست .